BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balińska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stępniak Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju markowych produktów turystycznych
Tourist Needs as Determinants of the Development of Tourist Brand Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 323-333, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Marka produktu, Potrzeby człowieka
Tourism, Product brand, Human needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój markowych produktów w turystyce jest rezultatem odziaływania wielu czynników, w tym potrzeb turystycznych. Stosowanie marek przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorstwom turystycznym, ale i turystom. Dzięki markom turystom łatwiej jest identyfikować produkty na rynku. Marka pozwala też na minimalizację ryzyka zakupu produktu, którego cechy funkcjonalne i jakość nie będą odpowiadały potrzebom turystów. Te i wiele innych korzyści wynikających ze stosowania marek skłaniają do ciągłych badań w tym zakresie. Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań, choć są typowe tylko dla badanej próby, wskazują na pewne kierunki zmian w produkcie turystycznym oraz potrzebę kreowania marek turystycznych. W przypadku badanej próby produkty markowe powinny być tworzone w oparciu o walory miejsca recepcji turystycznej, umożliwiając zaspokojenie potrzeb poznawczych i rekreacyjnych. Warta zastanowienia i uwzględnienia w kolejnych badaniach jest atrakcyjność potraw regionalnych. Mogą być one podstawą kreowania produktów markowych wielu regionów Polski. (fragment tekstu)

The work deals with the influence that tourist needs have on the development of tourist brand products. The research contains the theory of issues concerning the tourist needs of man, building, managing the brand as well as questions connected with the tourist brand products. The main aim of the paper was to carry out a research about what impact man's tourist needs have on the features, elements and the development of tourist products and what tourist forms create the brand. A relevant part of the research concerns the analysis of what is the extent of brand products and tourist services usage by potential tourists and how trustworthy they really are.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 23.
  2. A. Panasiuk, Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Niechorze 2004, s. 123.
  3. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu