BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłużewska Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Produkt turystyczny a rynki źródłowe - przekształcenia produktu turystycznego Penang w Malezji pod wpływem turystyki przyjazdowej z Arabii Saudyjskiej
Transformations of Penang (Malaysia) Tourism Product as Influenced by the Source Market - the Saudi Arabia Arrivals Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 349-363, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt
Tourism, Product
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zmian, jakie dokonują się w produkcie turystycznym Penang pod wpływem odmiennych preferencji zbiorowości wysyłającej. Artykuł opiera się na statystykach publikowanych przez Malezyjski Urząd ds. Turystyki (Tourism Malaysia), statystykach Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), dostępnej literaturze przedmiotu dotyczącej turystyki w Malezji oraz turystyki obywateli krajów Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, a także na wynikach badań terenowych prowadzonych przez autorkę na wyspie Penang w lipcu 2003 oraz 2010 roku. W badaniach oparto się na wywiadach kwestionariuszowych pogłębionych (z menedżerami hoteli, pracownikami sektora turystycznego i samymi turystami) oraz obserwacji uczestniczącej jawnej i ukrytej. Prowadzenie badań w tym samym obszarze w odstępie siedmiu lat umożliwiło porównanie produktu z czasów "przed" i "po" zdominowaniu rynku przez obywateli Arabii Saudyjskiej.(fragment tekstu)

The article threats about the transformation within the tourism product, as influenced by different source market. The article is based on UNWTO, Malaysia and Penang Tourism Authorities statistics, aviable literature about tourism in Malaysia and tourism activities of Muslim Countries citizens (eg. Arab Peninsula), and field research, done by the author in Penang (semi categorized interviews with hotel managers and tourists, participant observation). The research was done on July 2003 and July 2010 what made possible the comparative analysis of tourism product before and after the domination of the market by Saudi Arabia citizens.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Dłużewska, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, WUW, Warszawa 2009.
 2. J. Nagata, How to be Islamic without being an Islamic state: contested models of development in Malaysia, w: Islam, globalization and post modernity, red. A.S. Ahmed, H. Donnan, Routledge, London and New York 1994, s. 63-90.
 3. J. Nagata, Religious correctness and the place of Islam In Malaysia`s economic policies, w: Culture and capital: the shaping of capitalism in Eastern Asia, red. T. Brook, H.V. Luong, University of Michigan 1997, s. 79-101.
 4. J.V. Jesudason, State legitymacy, minority political participation, and ethnic conflicts In Indonesia and Malaysia, w: Social cohesion and conflicts prevention in Asia: managing diversity trough development, red. N.J. Coletta, T.G. Lim, The World Bank, Washington 2001, s. 65-98.
 5. S. Yaapar, Negotiating identity in Malaysia: Multi-cultural society, Islam, theatre and tourism, "Asian Journal of Social Science" 2005, nr 20(3), s. 351-360.
 6. J. Kennedy, History of Malaya, S. Abdul Majeed &Co, Kuala Lumpur 1993.
 7. J. Nagata, The impact of Islamic revival (dakwah) on the religious culture of Malaysia, w: Religion, values and development in Southeast Asia, red. B. Matthews, J. Nagata, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1987, s. 37-50.
 8. H.K. Din, Indigenization In tourism development. Some constraints and possibilities, w: Pacific rim tourism, red. M. Opperman, CAB International, Wallingford 1997, s. 76-81.
 9. G. Musa, Tourism In Malaysia, w: Tourism in South and Southeast Asia: Issues and cases, red. C.M. Hall, S. Page, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, s. 144-156.
 10. J.C. Henderson, Managing Tourism and Islam In Peninsular Malaysia, "Tourism Management" 2003, nr 24(4), s. 447-456
 11. A. Dłużewska, Preferences and motivations of tourist form Muslim countries and promotion of the image of Malaysia, "International Journal of Tourism and Travel" 2008, nr 1(2), s. 1-9.
 12. H.R. Dammer, J.S. Albanese, Comparative Criminal Justice Systems, 2010, s. 106
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu