BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lutkowski Karol
Tytuł
Czy autonomiczna polityka pieniężna rzeczywiście stoi na straconej pozycji? : z pokłosia konferencji w Zalesiu Górnym
Is Independent Monetary Policy Really History?
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 11, s. 4-10, przypisy
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna NBP, Polityka walutowa, Polityka gospodarcza, Konferencja naukowa, Mała gospodarka otwarta
NBP monetary policy, Exchange rate policy, Economic policy, Scientific conference, Small open economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest przyczynkiem autora do dyskusji o fundamentalnych kwestiach polityki pieniężnej, która odbyła się w czerwcu br. na dorocznej konferencji naukowej NBP w Zalesiu Górnym. Podstawą dyskusji były referaty, zaprezentowane przez wielu czołowych ekspertów i wysokich funkcjonariuszy bankowości, które zostały opublikowane w lipcowo-sierpniowym numerze "Banku i Kredytu". W omawianym artykule autor podejmuje dyskusję dotyczącą głównie dwóch referatów, odnoszących się do zagadnień aktualnej strategii polityki pieniężnej w Polsce. Pierwszy to referat Marka Dąbrowskiego - członka Rady Polityki pieniężnej ("Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną?"), drugi zaś to referat Piotra Szpunara ("Skuteczna strategia polityki pieniężnej w małej gospodarce otwartej - wybór dla Polski"). Nie negując walorów poznawczych obu tekstów, autor sądzi, że skoro w odniesieniu do Polski nie można jeszcze mówić o doskonałej substytucyjności aktywów finansowych, to niektóre stwierdzenia zawarte w obu tekstach - w pełni prawomocne w odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych - nie mogą jeszcze być w pełni miarodajne przy wytyczaniu kierunku polskiej polityki pieniężnej i dewizowej na obecnym etapie. Praktyczna konsekwencja tego stanowiska autora jest taka, że kurs oraz regulowanie masy pieniężnej w obiegu wewnętrznym gospodarki mogą jeszcze w naszych warunkach być traktowane jako dwa, do pewnego stopnia niezależne od siebie narzędzia, co stwarza określone pole swobody dla względnie autonomicznej polityki pieniężnej. Pole to będzie z czasem się zawężać, na razie jednak jest pewną szansą do wykorzystania i faktu tego nie należałoby tracić z pola widzenia. (abstrakt oryginalny)

The article is the author's contribution to the debate on the fundamental issues of monetary policy, which took place at the annual NBP conference at Zalesie Gorne. The discussion was inspired by the papers presented by many leading experts in the field as well as high-ranking officials of the banking sector. Those papers were published in the July-August edition of our magazine. In the article, the author argues the propositions presented mainly in two papers: one by the MPC member Marek Dabrowski (Does Globalization Leave Room for National Monetary Policy?), the other by Piotr Szpunar (Efficient Monetary Policy Strategy in a Small Open Economy - the Options for Poland). While by no means challenging the cognitive value of the two inputs, the author states that - since perfect substitutionality of financial assets is not yet a fact in Poland - the viewpoints presented in the two papers, relevant as they are for the developed countries, cannot be applied in determining the Polish monetary and exchange rate policy at the present stage. The practical conclusion resulting from the author's considerations is that in the Polish situation, the exchange rate and money stock control can still be treated as two independent tools, at least as far as internal flows are concerned. this creates a certain scope for independent monetary policy. While this scope will certainly narrow in the future, at present it offers narrow in the future, at present it offers opportunity which should not be overseen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu