BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Al-Kaber Munir
Tytuł
Istota działalności banków islamskich
The Essence of Muslim Banking
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 47-53, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Bankowość islamska, Historia bankowości
Banks, Islamic banking, Banking history
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia istotę działalności banków islamskich. Zaczęły one powstawać w latach sześćdziesiątych XX w. W latach siedemdziesiątych rozszerzyły swoją działalność do pełnej gamy usług. Istota działalności banków islamskich polega na niepobieraniu odsetek od kapitału przez te banki i ich klientów. Wg szariatu, czyli prawa koranicznego, odsetki uważane są za lichwę a ta jest zakazana. Banki islamskie, tak jak banki handlowe, skupiają się na pośrednictwie. Mimo to zachodzą istotne różnice między celami, formami działalności, stosunkami z bankiem centralnym, sposobem rozliczania się z klientami i nadzorem nad działalnością bankową. Różnice te nie są przeszkodą we współpracy między bankami islamskimi a bankami handlowymi, która przyjmuje różne formy. Działalność banków islamskich można podzielić na bankową i pozabankową. Działalność bankowa skupia się na otwieraniu rachunków depozytowych, co jest głównym źródłem finansowania banków. Działalność pozabankowa polega na handlu i uczestnictwie w inwestycjach na specyficznych zasadach (tzw.: murabaha, mudaraba, sharaka). Nadzór nad całkowitą zgodnością działalności banków islamskich z zasadami szariatu sprawuje Prawna Rada Kanoniczna. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the essence of Muslim banking operations. The first Muslim banks were created in the 1960s. By the end of the next decade, they offered a full range of services. The essence of Muslim banking operations is the fact that funds loaned or borrowed do not attract interest. According to shariah or the Koranic law, charging interest amounts to usury, which is prohibited. Muslim banks, just like commercial banks in general, focus on their role as intermediaries. Nevertheless, they are considerably different in terms of objectives, forms of operation, relationships with the central bank, methods of settling accounts with customers as well as banking supervision. These differences do not prevent Muslim banks from cooperating, in many forms, with commercial banks. The activities of Muslim banks can be divided into banking and non-banking operations. Banking operations focus on opening deposit accounts, which is the key source of finance for a Muslim bank. Non-banking operations consist in trade and investment activities, the latter regulated by certain particular principles such as the so-called murahaba, mudaraba, sharaka. The supervision of how the activities of Muslim banks comply with the shariah principles is exercised by the Legal Canon Council. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu