BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opolski Krzysztof, Opolska Ewa
Tytuł
Jakość jako pozacenowa forma strategii dyferencjacji w banku
Quality as Banks´ Non-Pricing Differentiation Strategy
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 43-47, tab., przypisy
Słowa kluczowe
Produkty bankowe, Strategia marketingowa, Promocja produktu, Jakość usług, Usługi finansowe, Wizerunek banku
Bank product, Marketing strategy, Product promotion, Quality of services, Financial services, Bank image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą strategii wyróżnienia (dyferencjacji) jest przekonanie klienta, że oferta danej instytucji ma takie cechy, które w zasadniczy sposób zwiększają jej wartość postrzeganą przez klienta w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku. W artykule autorzy omawiają cztery podstawowe obszary wyróżnienia poprzez strategię różnicowania, przytaczając przykłady z praktyki bankowej. Formułują tezę, że strategia dyferencjacji pomaga stworzyć bankowi quasi-monopolistyczną pozycję na danym rynku, gdyż sam klient ogranicza swój wybór jedynie do tej instytucji, która kojarzy mu się z określonymi standardami jakościowymi. Autorzy wskazują również na znaczenie jakości w ograniczaniu ryzyka związanego z zakupem oraz omawiają znaczenie wizerunku organizacji w budowaniu strategii jakości banku. Rozpatrując związek między jakością a wizerunkiem rynkowym banku, autorzy stwierdzają, że z jednej strony wizerunek jest rezultatem poziomu jakości oferowanych przez bank usług, z drugiej zaś strony jakość wszelkich działań banku powinna być zgodna z jego rynkowym wizerunkiem. (abstrakt oryginalny)

The essence of differentiation is to convince the client that the product or service offered by an organization possesses features which make it substantially better than other products available in the market. In the paper, the authors present four basic areas of differentiation, and illustrate the argument with examples from the banking practice. They hold that differentiation strategy helps a bank achieve a quasi-monopolistic position in a given market, since the client himself restricts the choice to the one organization which, in his perception, offers proper quality standards. The authors indicate the importance of quality in reducing the risk of purchase. They also address the issue of the image of a bank as an element of its strategy of quality. When analyzing the link between quality and a bank´s market image, the authors state the following: firstly, the image results form the quality of the services offered; secondly, the quality of any operation performed by the bank should conform with its image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu