BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Wodecka-Hyjek Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych
Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 1 (23), s. 50-61, Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Doskonalenie organizacji, Efektywność, Administracja samorządowa
Public services, Organisation improving, Effectiveness, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono brytyjską metodę Best Value jako jedną z najskuteczniejszych w doskonaleniu usług publicznych. Prezentacji dokonano w układzie: geneza metody, jej miejsce w nowym zarządzaniu publicznym, założenia aplikacyjne, w tym definicja wartości i strategii jej zwiększania, oraz metodyczne aspekty stosowania. Osobnym punktem opracowania jest zestawienie opinii na temat efektów Best Value, będących pochodną doświadczeń angielskich. Tekst kończy opis ograniczeń badania, wyznaczenie kierunków przyszłych analiz oraz wstępna ocena przydatności tej metody na gruncie krajowym. (abstrakt oryginalny)

In the article, the English Best Value system is described as one of the more effective frameworks for public services improvement. The authors present the system in the following way: they describe its genesis and its place in the New Public Management concept, discuss the assumptions regarding its application, including the definition of value, the strategies of its increase, and methodological aspects of its implementation. They also compile opinions on the effects of the Best Value regime, and conclude with a statement on the limitations of their research, a discussion of future directions of analysis, and an attempt to evaluate its usability in the Polish context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnaboldi M., Lapsley I. (2008). "Making ma- nagement auditable: The implementation of Best Value in local government",ABACUS, t. 44, nr 1.
 2. Benson A., Henderson s. (2005). "UK leisure cen- tres under Best Value: A strategie analysis", The International Journal of Public Sector Management, t. 18, nr 3.
 3. Best Value Performance Indicators Guidance 2007/08 (2007). Audit Commission, December. Best Value Performance Indicators: 2005/06 (2005). London: Office of the Deputy Prime Minister, February.
 4. Best Value Statutory Guidance (2011). London: De-partment for Communities and Local Government, September.
 5. Bovaird T., Halachmi A. (2001). "Performance measurement and Best Value: An international perspective", InternationalJournal of Business Performance Management, t. 3, nr 2.
 6. Boyne G., Gould-Williams J.S., Law J., Walker R.M. (2002). "Best Value - total quality management for local government?", Public Money and Management, t. 22.
 7. Boyne G., Martin S., Walker R. (2004). "Explicit reforms, implicit theories and public service improvement", Public Management Review, t. 6, nr 2.
 8. Bugdol M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej^ teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 9. Cambridge P. (2000). "Using 'Best Value' in purchasing and providing services for people with learning disabilities", British Journal of Learning Disabilities, t. 28, nr 1.
 10. Councils Red Tape Cut As 4,700 Whitehall Targets Slashed (2010). Communities and Local Government, 14 października, http://www.communities.gov.uk/news stories/newsroom/1740503 [dostęp: 11.11.2012].
 11. Davies B.M., Drake PR. (2007). "Strategies for achieving best value in commissioned home care", International Journal of Public Sector Management, t. 20, nr 3. Demirkaya Y. (2006). "The changing management of local government under new labour in England: Best Value policy", Public Administration and Management, t. 11, nr 2.
 12. Dereli C. (2011), "Smoke and mirrors and performance management. Democracy, accountability and community engagement, as a hidden agenda emerges?", International Journal of Public Sector Management, t. 24, nr 1.
 13. Enticott G. (2004), "Multiple voices of modernization: Some methodological implications", Public Administration, t. 82, nr 3.
 14. Game Ch. (2006). "Comprehensive performance assessment in English local government", International Journal of Productivity and Performance Management, t. 55, nr 6.
 15. Grubnic S., Woods M. (2009). "Hierarchical control and performance regimes in local government", International Journal of Public Sector Management, t. 22, nr 5.
 16. Hesham M., Curry A. (2003), "Benchmarking: achieving best value in public-sector organizations", Benchmarking: An InternationalJournal, 1.10, nr 3.
 17. Higgins P. (2005), "Performance and user satisfaction indicators in British local government. Lessons from a case study", Public Management Review, t. 7, nr 3.
 18. Lisiński M., Martyniak Z. (1981). Analiza wartości organizacji. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Loughlin J. (2004). "The Anglo-Saxon tradition", w: J. Loughlin, Subnational Democracy in the European Union. Challenges and opportunities. Oxford: Oxford University Press.
 20. Martin S. (2000). "Implementing ,Best Value': Local public services in transition", Public Administration, t. 78, nr 1.
 21. McAdam R., Walker T. (2003). "An inquiry into balanced scorecards within Best Value implementation in UK local government", Public Administration, t. 81, nr 4.
 22. McAdam R, Walker T. (2004). "Evaluating the best value framework in UK local government services", Public Administration & Development, t. 24, nr 3.
 23. Miles D. (1989), Techniques of Value Analysis and Engineering (wyd. 3). New York: McGraw-Hill.
 24. Modernising Government (1999). London: The Stationery Office, March, http://www.archive.offi- cial-documents.co.uk/document/cm43/4310/4310. htm [dostęp: 27.10.2012].
 25. Modernising Local Government. Improving Local Services Through Best Value (1998). London: Department of the Environment, Transport and the Regions. Modzelewski P., Opolski K. (2009).
 26. Zarządzanie jakością w usługach publicznych (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 27. Ogden S., Wilson P. (2000). "Bridging the quality gaps. Implementing benchmarking to deliver Best Value", Public Management, t. 2, nr 4.
 28. Rajca L. (2009). "Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 29. Rees P., Gardner H. (2003). "Best Value, partnerships and relationship marketing in local government", International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, t. 8, nr 2.
 30. Stoker G. (2003). Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour. New York: Palgrave Macmillan.
 31. The Local Government In Scotland Act 2003. Best Value Guidance (2/304). Edinburgh: Scottish Executive.
 32. The Long-term Evaluation of the Best Value Regime: Final Report (2006). Centre for Local &Regional Government Research, Cardiff University, London: Department for Communities and Local Government, November. Thomas H., Lo Piccolo F. (2000). "Best Value, planning and race equality", Planning Practice & Research, 1.15, nr 1/2.
 33. Thomson D.B., Becker M., Wieland J. (2007). A Critique of Best Value Contracting in Minnesota, British Library Document, http://www.bldss.bl.uk [dostęp: 07.07.2013]
 34. Zawicki M. (2011). Nowe Zarządzanie Publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu