BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzeń Justyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Współdziałanie jako czynnik wspierający ekoinnowacyjność przedsiębiorstw
Cooperation as a Factor Improving Eco-Innovation of Companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 5, s. 133-147, bibliorg. 29 poz.rys., tab.,
Organization and Management
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Innowacyjność przedsiębiorstw, Ekoinnowacje
Sustainable development, Enterprise innovation, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu współdziałania przedsiębiorstw na rozwój i wdrożenie ekoinnowacji. W pierwszej kolejności przedstawiono na podstawie przeglądu literatury polskiej i zagranicznej rolę współdziałania w ogólnie pojętej działalności innowacyjnej. Dalej w oparciu o istniejącą terminologię ekoinnowacji zaproponowano autorską definicję. Wykorzystując metodę analizy przypadków, zilustrowano na praktycznych przykładach rolę współdziałania we wdrażaniu ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Przeprowadzone badania wykazały, że współdziałanie jest warunkiem koniecznym do prowadzenie efektywnej działalności ekoinnowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The main target of the article is to present the influence of cooperation on companies' ecoinnovative activities. Firstly on the base of the review of polish and foreign literature, the role of cooperation in the innovative activities of companies, is presented. Then the original definition of ecoinnovation has been proposed. The role of cooperation in the implementation of eco-innovation was illustrated with case study method. According to the research, the cooperation is necessary condition for conducting ecoinnovative activity by the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum J. A. C., Korn H. J., Dynamics of Dyadic Competitive Interaction, "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No. 3, pp. 251-278.
 2. Eisenhardt K. M., Building Theories from Cases, "The Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4, pp. 532-550.
 3. Geels F., From sectoral systems of innovation to socio-technical systems. Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory, "Research Policy" 2004, Vol. 33, pp. 897-920.
 4. Horbach J., Determinants of Environmental Innovations, New Evidence From German Panel Data Sources, "Research Policy" 2008, Vol. 37, No. 1, pp.163-173.
 5. Hughes T. P., The evolution of large technological systems, [w:] Bijker W. E., Hughes T. P., Pinch T. (eds.), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1987, pp. 51-82.
 6. Kamieniecki K., Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa 2001.
 7. Kaminski P. C., de Oliveira A. C., Lopes T. M., Knowledge transfer in product development processes: a case study in small and medium enterprises (SMEs) of the metal-mechanic sector from Sao Paulo, Brazil, "Technovation" 2008, Vol. 28, No. 1-2, pp. 29-36.
 8. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 9. Kraatz M. S., Learning by Association? Interorganizational Networks and Adaptation to Environmental Change, "Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41, No. 6, pp. 621-643.
 10. Lorek E., Znaczenie struktur klastrowych jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, [w]: Graczyk A. (red.), Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 225, Wrocław 2011, s. 231-247.
 11. Löfsten H., Lindelöf P., R&D networks and product innovation patterns - academic and non-academic new technology-based firms on Science Parks, "Technovation" 2005, Vol. 25, No. 9, pp. 1025-1037.
 12. Malerba F., Sectoral systems of innovation, "Research Policy" 2002, Vol. 31, No. 2, pp. 247-264.
 13. Markiewicz-Rudnicka D., Piotrowska K., Innowacje a kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Sidorczuk-Pietraszko E., (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009, s. 35-44.
 14. OECD, Trade that benefits the Environment and Development: Opening markets of environmental goods and services, OECD Publishing, Paris 2005.
 15. OECD, Sustainable Manufacturing and Eco-innovation. Part I. Building a common analytical framework, DSTI/IND (2009) 5/PART1, OECD, Paris 2009.
 16. Popper K. R., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 2002.
 17. Przychodzeń J., Studia przypadków w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty" 2011, No. 21 (3), s. 73-80.
 18. Rehfeld K. M., Rennings K., Ziegler A., Integrated Product Policy and Environmental Product Innovations: An Empirical Analysis, "Ecological Economics" 2007, Vol. 61, No. 1, pp. 91-100.
 19. Wdowiarz-Bilska M., Ekologiczne aspekty parków technologicznych, "Czasopismo Techniczne" 2007, z. 7-A/2007, s. 97-104.
 20. Yin R., Case Study Research, CA: Sage Publications, Beverly Hills 2003.
 21. Zamojski J., Od idei eko-symbiozy przemysłowej do eko-parków przemysłowych i ekoklastrów przemysłowych, "Studia i Materiały, Miscellenea Oeconomicae" 2009, Rok 13, nr 1.
 22. Ziółkowski B., Ekoinnowacje w agrobiznesie jako czynnik konkurencyjności, [w:] Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Urban S. (red.), "Prace Naukowe AE" 2006, nr 1118, t. II, Wrocław, s. 553-558.
 23. Ziółkowski B., Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu - pierwsze doświadczenia Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 24. Clean Tech Open, 2008, The Climate Group SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, GeSi, http://www.greenbiz.com/sites/default/files/document/ Smart-2020-Report.pdf [14.09.2013].
 25. Eurostat 2008, 2010, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index. php/Innovation_statistics#Database [10.09.2013].
 26. Braga T., Ionescu-Somers A., Feeling the Heat: Allianz and WWF Pushing an Industry towards Climate Change Action, IMD, Lozanna 2009.
 27. Elizonodo A. M., Barahona J. C., Veragua Rainforest, Bio Innovation and Responsible Leadership, INCAE Business School 2009.
 28. Ioannou I., Ody-Brasier A., Desso (A) - Taking the Sustainability Challenge, London Business School, London 2011.
 29. Shankar B., Meenekshisundaram R., Business Model Innovation by Better Place: A Green Ecosystem for the Mass Adoption of Electric Cars, ICMR Center for Management Research, Andhra Pradesh, India 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu