BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Kultura obsługi jako czynnik konkurencyjności zakładów hotelarskich na współczesnym rynku
The Culture of the Service as a Factor of the Competitiveness of Hotel Companies in Today's Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 365-378, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Konkurencyjność, Kultura biznesu
Hotel industry, Competitiveness, Culture of business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, że w obliczu dynamicznie zmieniających i ewoluujących potrzeb ludzkich, w dobie niebywałej konkurencji rynkowej i szerokiej implementacji nowoczesnych technologii w branży hotelarskiej bezpośredni kontakt usługowy pozostaje kluczowym obszarem walki o klienta. Wynika to z faktu, że ocena jakości kształtowana jest głównie w sferze emocjonalnej odbiorcy, a jej przewodnią determinantą pozostaje szeroko pojęta kultura obsługi gościa hotelowego. W niniejszym opracowaniu odniesiono się do źródeł wtórnych, dokonując krytycznej analizy literatury przedmiotu.(fragment tekstu)

In the face of intense diversification of human needs, direct contact service seems to be an important area of creating competitive advantage of hotel companies, because quality assessment is shaped primarily in sphere of customer emotions, and its leading determinant appears to be widely understood the culture of service. This article aims to show the role and importance of the culture of service as a key determinant of the competitiveness of hotel companies on the market today. In the realities of enterprises, lots of companies increasingly recognize the importance of good manners and politeness in their business activity. The costs of bad behavior seem to be particularly high. Many problems can be avoided by applying the basic principles of etiquette, good manners, that build and strengthen positive relationships both within the organization and with its external customers. Therefore, to enhance the competitiveness, hospitality managers should continually invest in improving level of service, paying significant attention to the suitability of employees and their personality traits that largely determine broadly defined the culture of service, focusing on key competencies in this area. This action will create a unique system of the genuine concern of the customer, whose goal will be the final customer satisfaction and his appreciation, and the result will be to develop of some unique features that distinguish hotel from the competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu