BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków unii europejskiej na przykładzie regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
Supporting the Development of Information Society From the European Union Funds on the Example of Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 522-530, bibliogr. 13 poz., tab,
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Regionalny System Wspierania Innowacji
Information society, Regional System of Innovation Support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie "społeczeństwo informacyjne" (SI) pojawiło się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku w Japonii. Termin "johoka shakai" oznaczający "społeczeństwo komunikujące się poprzez komputer" lub po prostu "społeczeństwo informacyjne" został pierwotnie użyty w 1963 roku przez Tadao Umesao w artykule przed-stawiającym społeczeństwo japońskie, w którym coraz większe znaczenie dla rozwoju miała informacja i technologia1. Na początku XXI wieku koncepcja społeczeństwa informacyjnego stała się jedną z najważniejszych kategorii politycznych, determinując strategię rozwoju cywilizacyjnego i społecznego najbardziej rozwiniętych regionów świata, w tym także Unii Europejskiej. Brak jest jednak jednej, powszechnie akceptowanej definicji tego zjawiska. W większości definicji podkreśla się znaczenie informacji jako najistotniejszego w dzisiejszych czasach zasobu wykorzystywanego w gospodarce.(fragment tekstu)

The paper presents basic information about rules as well as financial resources allocated for development information society in kujawsko-pomorskie voivodeship. The Regional Operational Programme includes also special priority axis dedicated for supporting projects that aim to increase access to broadband computer network and hence access to world information resources, internet services, multimedia services as well as to use of informational and communicational technologies in public services and economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
 2. Doktorowicz K., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, materiały z  ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 2001.
 3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 4. GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 5. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 6. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Bliźniuk, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 8. Soete L., Building the Information Society for All Us, Final policy report of the high level expert group, Brussels .
 9. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, MSWiA, Warszawa 2010.
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Załącznik do Uchwały nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r., Toruń 2011.
 12. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 13. http://www.mojregion.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu