BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ordysiński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badania przygotowania przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego do inicjatyw e-biznesowych
Net Readiness of Enterprises from West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 531-539, bibliogr. 5 poz., tab., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Przedsiębiorstwo przyszłości
e-business, Enterprise of the future
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój w dziedzinie informatyki, postępujący w tempie geometrycznym, wpływa na coraz szerszy zakres działań człowieka. Największe odbicie znajduje jednak w tych dziedzinach, które przynoszą konkretne zyski, czyli w sferze działań różnych podmiotów gospodarczych. We współczesnej gospodarce pojawiły się nowe pojęcia: "nowa ekonomia" lub "elektroniczna gospodarka". Oba te określenia wiążą się generalnie ze zjawiskiem, w którym innowacje techniczne i proces globalizacji światowego rynku zmienił postać ekonomii do tego stopnia, że należy o niej myśleć i działać w inny niż dotychczasowy sposób1. W literaturze można spotkać dwie interpretacje obecnego przyspieszenia zastosowań technik informacyjnych we wszystkich dziedzinach życia. Jedna, ekonomiczna (prezentowana przez Schumpetera czy Kondratieva), ogranicza się do zjawiska Internetu i widzi w tym przyspieszeniu tylko nową falę technologiczną wynikłą z połączenia dwóch poprzednich fal: telegrafii i telefonii oraz informatyki. Druga, bardziej interdyscyplinarna, opiera się na pojęciu struktur długiego trwania Breudela i upatruje w tym zjawisku początku nowej epoki cywilizacyjnej o dłuższym czasie trwania, obejmującej znacznie dalsze skutki cywilizacyjne.(fragment tekstu)

The article presents results of the Net Readiness research of enterprises from West Pomeranian voivodeship as the preparation level to e-business. There is described a role of Internet in present enterprises and Net Readiness method (invented by Cisco). The main part presents general Internet readiness card and index. The final part contains conclusions and the direction of further research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes - strategie sukcesu w  gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
  2. Nakamura L.I., Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction, Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, 07-08. 2000.
  3. Ordysiński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w  przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2007.
  4. Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.
  5. www.internetstandard.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu