BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Adam (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Staszewska Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Industriada jako przykład zmiany wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie unikalnych cech województwa śląskiego - studium przypadku
Industriada as an Example of Changing the Image of the Area by Using the Unique Characteristics of Silesia Region - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 391-399
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Wydarzenia marketingowe, Kultura masowa
City image, Marketing events, Popular culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób wydarzenia kulturalno-rozrywkowe mogą być wykorzystane do zmiany wizerunku obszaru oraz zachęcenia mieszkańców województwa śląskiego do aktywnego poznawania obiektów dziedzictwa przemysłowego i poprzemysłowego. Artykuł ma również za zadanie wskazanie z jednej strony na interdyscyplinarność działań podejmowanych w obszarze promocji terytorialnej, z drugiej zaś - na ich zasadność rozumianą tu jako podejmowanie w przestrzeni publicznej kompleksowych działań zmierzających do kształtowania pożądanego wizerunku regionu. W opracowaniu zostanie dokonany opis w perspektywie marketingowej i socjologicznej, zacytowane zostaną także badania sondażowe przeprowadzonew trakcie Industriady 2010 w 13 miejscach na terenie siedmiu miast, N= 559. (fragment tekstu)

The paper presents how the cultural event can help to change the image of the area in order to inhabitants of the region led to learn about industrial and postindustrial heritage. Furthermore, the article presents the results of studies assessing the actions taken under Industriada events between 2010-2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Hajduga, Industriada 2010 - promocja sieciowego produktu turystycznego poprzez wydarzenie. Studium przypadku, w: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 222-223.
  2. J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego, w: Kierunki rozwoju marketingu usług, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, WSPIM, Chrzanów 2002, s. 223-235.
  3. www.industriada.pl/static/assets/Konferencja_prasowa_INDUSTRIADA_2011_ materialy_ prasowe.pdf, 5.11.2011.
  4. Industriada 2011 w opinii uczestników wydarzenia. Wyniki badania ilościowego wykonanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2011, s. 7.
  5. M.W. Kozak, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, w: "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 4(42), Wyd. Naukowe "Scholar", s. 44-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu