BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Polska prezydencja w Unii Europejskiej wobec problemów kryzysowych w zjednoczonej Europie : zarys wybranych zagadnień
Polish Presidency in EU in the Presence of Crisis Problems in United Europe : Broad Outline of Chosen Issues
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/4, s. 67-79, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prezydencja w Unii Europejskiej, Strefa euro
Presidency of the European Union, Eurozone
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Grecja, Irlandia, Portugalia
Greece, Ireland, Portugal
Abstrakt
Kryzys drugiej połowy lat 2000 spowodował konieczność wyborów i przewartościowania priorytetów unijnych w kontekście różnych scenariuszy funkcjonowania UE. Problemy te znajdują swoje miejsce w obszarach prezydencji rotacyjnej. W obliczu problemów unijnych prezydencja Polski partycypować będzie we wzmacnianiu ekonomicznego filara unii gospodarczej i walutowej, a główne jej założenia będą treścią tegoż opracowania, jak również budżet UE w dobie kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The crisis of last few years caused necessity of choices and revaluations union's priorities in the context of different scenarios of functioning EU. These problems found place in the area of presidency's issues. Polish presidency will participate in strengthening economic pillar of economic and currency union. Main presidency's assumptions and the union's crisis budget are the essence of the elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcz J. (2008), Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej, Wyd. SGW, Warszawa.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczeństwa, Bruksela 03.03.2010 - materiały Komisji Europejskiej.
  3. European Commission (2011), Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels: European Commission
  4. Greta M., Kostrzewa-Zielińska T., Otto J., (2011), Przedsiębiorczość w założeniach i realizacji Strategii Lizbońskiej oraz w założeniach Strategii Europa 2020, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Bielawska A. (red.), Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  5. Munchau W. (2010), Greece's bail-outonly delays the inevitable, Financial Aprill9.
  6. Osiatyński J. (red.) (2009), Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, Wyd. SGH, Warszawa.
  7. Raport na temat przygotowań Polski do Prezydencji (2010) www.mue.com.pl European Economic Advisory Group ad CESifo/EEAG, Report on European Economy, Munich.
  8. Report of The High Level Group on Financial Supervision in the UE, Bmssels 25.2.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu