BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryncewicz Wiesława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie zdalnego wdrażania rozwiązań IT w projektach informatycznych
Virtual form of Implementation in the It Project
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 553-562, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych
IT enterprises, Information system design
Uwagi
summ.
Abstrakt
Technologia informacyjna otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości działania, jest siłą napędową transformacji sposobów ich funkcjonowania. Firmy, odpowiadając na zmiany technologiczne, reorganizują swoją działalność nie tylko w relacji B&C, lecz także między sobą, biorąc pod uwagę łańcuch tworzenia wartości1. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, których przewaga konkurencyjna wynika najczęściej z dużej elastyczności działania oraz szybkiej reakcji na oczekiwania otoczenia, wykorzystanie technologii informacyjnych stanowi niejednokrotnie kluczowy czynnik sprawnego funkcjonowania. Z drugiej strony podjęcie inwestycji w system informatyczny stanowi duże wyzwanie zarówno z perspektywy nakładów finansowych, jak i obciążenia dodatkowymi zadaniami pracowników zaangażowanych w proces wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dużym ułatwieniem dla podjęcia decyzji o inwestycji w IT mogą stać się zdalne wdrożenia, które coraz częściej są proponowane przez firmy informatyczne. Kluczowym argumentem dla podjęcia takiego wyzwania jest zazwyczaj zmniejszenie kosztów procesów wdrożeniowych, jak również skorelowanie obciążenia pracowników przedsiębiorstwa pracami wdrożeniowymi z natychmiastowymi wynikami ich pracy. (fragment tekstu)

Virtual administration of IT system implementation processes is now possible in small and micro-companies, characterized by relative simplicity and marked recurrence of business processes. Popularity of such approach to implementation is largely due to the wide availability of IT solutions offering remote administration of authorized IT resources. Virtual form of implementation offers significant reduction of both cost and time, compared with traditional approach. Consequently, it seems reasonable to expect further development of this trend, addressing larger economic entities and servicing more complex IT systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 2. Jurga A., Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 3. Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2009.
 5. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 6. Szpringer W., Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 7. http://www.crossloop.com.
 8. http://www.netop.pl.
 9. http://www.symantec.com.
 10. http://www.teamviewer.com.
 11. http://www.tightvnc.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu