BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Reklama zewnętrzna w komunikacji marketingowej miast i regionów
Outdoor Advertising in Cities' and Regions Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 399-410, rys.
Słowa kluczowe
Reklama zewnętrzna, Komunikowanie marketingowe, Miasto, Region, Marketing terytorialny
Outdoor advertising, Marketing communication, City, Region, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częściej samorządy sięgają w swoich działaniach komunikacyjnych po reklamę zewnętrzną. Zauważono bowiem, że choć ogólnie konsument ma niezbyt pozytywny stosunek do reklam, to w przypadku reklamy zewnętrznej jego akceptacja jest większa. Taka forma ma wiele zalet, m.in. oddziałuje na wiele zmysłów człowieka, nie można jej wyłączyć (działa 24/7), jest masowa. Aby skuteczniej wykorzystać tę reklamę w komunikacji marketingowej miast i regionów, należy prawidłowo ją zaplanować. W artykule na przykładach przedstawiono cechy tej reklamy oraz wskazano na różne jej rodzaje, w zależności od celów oraz adresatów działań.(abstrakt oryginalny)

Increasingly, local governments use in their communication activities outdoor advertising. It has been noted that, although the consumer's attitude toward advertising is generally not very positive, the acceptance of outdoor advertising is higher. This form has many advantages, including impact on many human senses, it cannot be turned off (running 24/7), it is massive. To effectively exploit this advertising in marketing communications it has to be properly planned. In this paper, on some examples, there are presented the characteristics of this advertisement and there are indicated its various forms, depending on the objectives and recipients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Smalec, Komunikacja marketingowa w usługach, w: Marketing usług - wybrane aspekty, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, rozdział 9.
  2. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 863.
  3. R. White, Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business Press, Warszawa 1993, s. 24.
  4. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 15-21; D. Doliński, B. Błoch, Ukryte sceny zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 103-10; K. Stawowska, K. Szafrańska-Blank, D. Walerjan, Reprezentacja, reklama i promocja, zagadnienia podatkowe, Difin, Warszawa 2003, s. 26.
  5. J.T. Russell. W. Lane, Reklama według Ottona Klepnera, Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 30.
  6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 517.
  7. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 174-175.
  8. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1995, s. 126.
  9. D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu