BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiącek Aneta (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Bezdomność - co wynika z danych
Homelessness - Interpretation of Statistical Data
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 9, s. 21-28, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bezdomność, Pomoc społeczna, Koszty działalności pomocniczej, Analiza regionalna
Homelessness, Social assistance, Ancillary activity costs, Regional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od kilku lat coraz więcej badań prowadzi się na ten temat bezdomności. W Polsce jest około 30 tysięcy bezdomnych, z czego 20 tysięcy mieszkających w schroniskach dla bezdomnych w okresie zimowym. Bezdomni żyją głównie w wysoce zurbanizowanych regionach. Przedstawiono liczebność i rozmieszczenie terytorialne bezdomnych w Polsce, strukturę socjodemograficzną bezdomnych, źródła dochodów bezdomnych oraz koszty i rezultaty działalności pomocowej. Niestety średnio mniej niż 1% populacji bezdomnych udało się wyjść z bezdomności i osiągnąć niezależność.

What do we know about homelessness in contemporary Poland? For a few years more and more research is carried out on the subject, currently available statistics has shortcomings of the data, but we can get a picture of social reality. In Poland is around 30 thousand homeless people in total, of which 20 thousands living in shelters for the homeless during the winter. Homeless people live mainly in highly urbanized regions. Territorial distribution, intensity of the aid offered and costs vary depending on the region. Unfortunately on average less than 1% of homeless population has succeeded in struggle with homelessness and achieved independency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Apel środowiska organizacji pozarządowych, instytucji i osób zainteresowanych problemem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o rozpoczęcie prac i ustanowienie zintegrowanego planu rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce (2011), dostępny na stronie: http://www.pfwb.org.pl/2011/06/odpowiedz-na-apel-do-premiera-rp-o-stworzenie-zintegrowanego-planu-rozwiazywania-problemu-bezdomnosci-w-polsce/ [online, dostęp: 13.06.2011].
  2. Dębski M., Olech R (2005), Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego. Raport z badań, Gdańsk.
  3. GUS (2011), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, prezentacja multimedialna zawierająca wstępne dane z 27 kwietnia, na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_NSP_27_04_2011_konferencja.pdf [online, dostęp 1.05.2011] oraz http://www.pfwb.org.pl/2011/05/spis-osob-bezdomnych-przebywajacych-w-miejscach-niemieszkalnych/ [dostęp 1.06.2011].
  4. MPiPS (2009), Statystyka pomocy społecznej za 2009 r., na stronie: http://www.mpips.gov.pl/index.php7gid=1575.
  5. MPiPS (2010a), Bezdomność w Polsce. Diagnoza na dzień 31 stycznia 2010 r., na stronie: http://www.mpips.gov.pl/index.php7gid=1607 [online, dostęp 29.05.2011].
  6. MPiPS (201 Ob), Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, na stronie: http://www.mpips.gov.pl/index.php? gid=450, s. 163.
  7. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (2009), Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego, lata 2003-2009, na stronie: http://www. pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2010/02/Wyniki-badania-socjodemograficznego-2009-por%C3%B3wnanie.pdf [online, dostęp 5.6.2011].
  8. Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty (2010), Raport badawczy projektu 1.18 zadanie 4, na stronie: http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2010/10/DIAGNOZA-Zesp%C3%B3%C5%82- Badawczy.pdf [online, dostęp 1.06.2011].
  9. Przymeński A. (2001), Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  10. Sidorowicz S., Sanecka В., Ślepecka J., Ruciński K.(1989), Alkoholizm wśród osób bezdomnych, w: Z. Bizoń (red.), Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu