BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczek Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Głogosz Dorota (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Hebda-Czaplicka Izabela (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Praca zawodowa a życie rodzinne
Occupational Roles and Family Life
Źródło
Polityka Społeczna, 2002, nr 4, s. 18-24, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Kariera zawodowa, Aktywność zawodowa ludności, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych
Family, Professional career, Activity rate of population, Structure of income and expenditure of households
Abstrakt
Związek między pracą zawodową a życiem rodzinnym jest bardzo ścisły. Wśród wielu ważnych funkcji, jakie realizuje rodzina, jedną z istotniejszych jest funkcja ekonomiczna. Możliwość jej realizacji pozwala na zapewnienie rodzinie niezbędnych dochodów, dających jej członkom podstawę egzystencji. W wyniku zmian cywilizacyjnych to właśnie praca zarobkowa stała się w społeczeństwach wysokorozwiniętych głównym źródłem pozyskiwania środków na funkcjonowanie rodziny. Związek i wzajemne relacje między pracą zawodową i życiem rodzinnym należy rozpatrywać wieloaspektowo. To prawda, że poziom uzyskiwanych przez rodzinę dochodów z pracy zarobkowej w największym stopniu decyduje o poziomie zaspokajania bieżących potrzeb konsumpcyjnych jej członków. Relacje te są jednak głębsze. Dochody z pracy nie tylko kreują bieżący poziom życia rodziny, ale dają także większe możliwości skorzystania z systemu edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, rekreacji, lepszego dostępu do informacji - pozwalają zatem na pełniejsze i bogatsze uczestnictwo w życiu społecznym kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu