BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Produkt turystyczny na obszarach wiejskich - dylematy i implikacje praktyczne
Tourism Product on Rural Areas - Dilemmas and Practical Implications
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 223-231, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Wieś, Turystyka wiejska, Turystyka
Tourist product, Village, Rural tourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu wskazano, że przyjęcie bardziej kompleksowego i zintegrowanego podejścia do tworzenia produktu turystycznego pozwala na wzmocnienie gospodarki lokalnej i skuteczniejsze oddziaływanie na konkurencyjnym obszarze wiejskim. Problematyka związana z produktem turystycznym niejednokrotnie poruszana była przez wielu naukowców, którzy rozpatrywali je z różnych perspektyw. Celem usystematyzowania koncepcji produktu turystycznego dokonano analizy literatury przedmiotu.(fragment tekstu)

The purpose of this article is the conceptualization of the rural tourism product and the answer to the question what tourist products of a rural region will effectively compete with each other. Presents an overview of the concept of tourism product, pointing to its various dimensions. As a starting point for consideration was adopted to show the differences between the actual tourism product and tourism product of the area. The essence of the tourist product is the provision of certain benefits buyers, while the vendor offer a set of utilities which include brand, quality, information and opportunity to purchase a specific time and place. The study indicates that a more holistic and inte-grated approach to tourism product development allows you to strengthen the local economy and more effective impact on the competitive rural area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Duczkowska-Małysz, Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020; IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 21-44.
 2. A.P. Wiatrak, Zagadnienia kształtowania produktu turystycznego obszarów wiejskich. Turystyka w rozwoju lokalnym, Warszawa 2004, s. 147-157;
 3. S. Bosiacki, Regionalne produkty turystyczne zagospodarowania regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 465, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007;
 4. Produkt turystyczny jego marka i jakość, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 5. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 97-100
 6. H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999.
 7. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995
 8. G. Gołembski, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe,
 9. Kierunki rozwoju badań naukowych turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 16.
 10. B. Poskrobko, R. Ziółkowski, Miejsce turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,
 11. Turystyka na obszarach Zielonych Płuc Polski, red. G . Rąkowski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok 2002, s. 90.
 12. A. Brelik, Produkt turystyczny jego marka i jakość, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VII, zeszyt 4. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa - Poznań 2005, s. 39-43.
 13. J. Altkorn, Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 93.
 14. M. Żemła, Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe, "Problemy Turystyki" 2000, nr 1-2, s. 14-26.
 15. L. Przezbórska, Produkty terapeutyczne i lecznicze w agroturystyce i turystyce wiejskiej, www.studiaperiegetica.pl/pub/12_5_2010.pdf, 05.11.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu