BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostępność transportowa województwa zachodniopomorskiego dla ruchu turystycznego
Transport Accessibility of the West Pomeranian Province for the Tourist Movement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 415-425, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Ruch turystyczny, Transport
Tourism, Tourist movement, Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym niniejszego opracowania jest ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego z punktu widzenia potrzeb ruchu turystycznego. Celem dodatkowym jest ocena ważności czynników wpływają cych na wybór danego środka transportu przez turystów (takich jak np. koszt podróży, czas podróży, bezpieczeństwo podróży, komfort podróży, punktualność, możliwość zabrania większej ilości bagażu)2, a także ocena warunków podróży w przypadku osób podróżujących własnym samochodem (np. oznakowanie dróg, dostępność stacji paliwowych, miejsc parkingowych, restauracji przy drogach, występowanie korków drogowych, złych warunków pogodowych). Realizacja wymienionych celów badawczych została dokonana na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.(fragment tekstu)

The primary purpose of this paper is an evaluation of transport accessibility of the tourist region, with the example of the West Pomeranian Province, as an essential element exerting an influence on the development of the tourist movement in this region. The secondary purpose is an evaluation of the importance of factors which influence the choice of a given transport medium by tourists (e.g. cost, time, safety and comfort of travel, punctuality, possibility to take additional luggage), as well as an evaluation of travel conditions in the case of persons traveling with their own vehicle (e.g. road signalization, availability of gas stations, parking spaces and roadside restaurants, traffic and bad weather occurrences). The realization of the above-mentioned research goals was achieved on the basis of results of a conducted survey.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn, Zeszyt 241, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2010, s. 16-34; Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 70-108.
  2. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 120-130.
  3. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 164-176.
  4. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 57-61.
  5. Transport jako składnik produktu turystycznego, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot 2009, s. 27-40.
  6. Transport miejski, Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 66; Transport, Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 34-35.
  7. A. Koźlak, Ekonomika transportu, Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 105-113.
  8. D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu