BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko zakłóceń w przepływie informacji w łańcuchu dostaw
Disruption Risk of the Information Flow in the Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 597-604, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw
Logistics, Logistics in supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najnowsze badania wskazują, że w jednej na trzy firmy w Wielkiej Brytanii zarządzanie przepływem informacji jest tak ubogie, że przepływ rzeczy jest tak samo szybki albo szybszy. Oszacowano, że straty spowodowane utratą sprzedaży wynikającą z nieefektywności przepływu informacji mogą sięgać w tym kraju na-wet 1,2 bilionów funtów rocznie1. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niedopasowaniu zarządzania przepływem informacji w łańcuchach dostaw do ich funkcjonowania w sferze operacyjnej, niedopasowaniu Systemów IT - zaprojektowanych i wdrażanych do zadań realizowanych w obszarze firmy, a nie w sieci do-staw, czy też koncentrowaniu się na przepływie dóbr bez jednoczesnego udoskonalania przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Dlatego jednym z istotnych czynników ryzyka, o szczególnym znaczeniu dla firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, jest ryzyko zakłóceń w przepływie informacji.(fragment tekstu)

The information flow is one of two main types of distinguished flows in supply chains. The strategies of supply chains is placed increasing emphasis on information flow and use of IT tools. However, this generates a number of new threats to the functioning of the network on a global scale. It is, therefore, include the information as a key element for risk management in the supply chain, since this information must be adequately protected against disruptions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brauer J., Rola i znaczenie zarządzana ryzykiem w logistyce globalnej, INTLOG 2005.
 2. Cachon G.P., Fisher M., Supply chain inventory management and the value of shared information, "Management Science" 2000, Vol. 46, No. 8.
 3. Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation, Pearson, New Jersey 2010.
 4. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 5. Disney S.M., Naim M.M., Potter A., Assessing the impact of e-business on supply chain dynamics, "International Journal of Production Economics" 2004, 89.
 6. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 7. Lee H.L., So K.C., Tang C.S., The value of information sharing in a two- level supply chain, "Management Science" 2000, Vol. 46, No. 5.
 8. Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., Information distortion in a supply chain: the Bullwhip effect, "Management Science" 1997, Vol. 43 No. 4.
 9. Machowiak W., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, w: Instrumenty zarządzania logistycznego, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2008.
 10. Mason-Jones R., Towill D.R., Total cycle time compression and the agile supply chain, "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 62, No. 1-2.
 11. Młynarczyk K., Najsłabszy element - człowiek, "Elektroniczna Administracja", marzec-kwiecień 2006.
 12. Montague-Jones G., Report exposes high cost of poor information flow in the sup-ply chain, 19-Nov-2010, www.foodproductiondaily.com (20.02.2011).
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
 14. Wagner B.A., Fillis I., Johansson U., E-business and e-supply strategy in small and medium sized businesses (SMEs), "Supply Chain Management: An International Journal" 2003, 8 (4).
 15. Wieteska G., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu