BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurleto Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Przewidywanie nowych trendów popytu turystycznego i ich wpływ na zarządzanie podmiotów przemysłu turystycznego
Predicting of New Trends in Tourism Demand and Their Influence on Travel & Tourism Business Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 439-450
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Zarządzanie turystyką
Tourist demand, Tourism management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zmian, jakie dokonują się w produkcie turystycznym Penang pod wpływem odmiennych preferencji zbiorowości wysyłającej. Artykuł opiera się na statystykach publikowanych przez Malezyjski Urząd ds. Turystyki (Tourism Malaysia), statystykach Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), dostępnej literaturze przedmiotu dotyczącej turystyki w Malezji oraz turystyki obywateli krajów Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, a także na wynikach badań terenowych prowadzonych przez autorkę na wyspie Penang w lipcu 2003 oraz 2010 roku. W badaniach oparto się na wywiadach kwestionariuszowych pogłębionych (z menedżerami hoteli, pracownikami sektora turystycznego i samymi turystami) oraz obserwacji uczestniczącej jawnej i ukrytej. Prowadzenie badań w tym samym obszarze w odstępie siedmiu lat umożliwiło porównanie produktu z czasów "przed" i "po" zdominowaniu rynku przez obywateli Arabii Saudyjskiej.(fragment tekstu)

The article threats about the transformation within the tourism product, as influenced by different source market. The article is based on UNWTO, Malaysia and Penang Tourism Authorities statistics, aviable literature about tourism in Malaysia and tourism activities of Muslim Countries citizens (eg. Arab Peninsula), and field research, done by the author in Penang (semi categorized interviews with hotel managers and tourists, participant observation). The research was done on July 2003 and July 2010 what made possible the comparative analysis of tourism product before and after the domination of the market by Saudi Arabia citizens.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Richardson, Travel and Tourism in Australia, The economic perspective, Melbourne 1995, s. 156-160.
 2. H. Song, Li Gang, Tourism Demand Modelling and Forecasting, w: "Management Science/ Operations Research" 2008, vol.22, s.435-451, www.mendeley.com/research/tourismdemand- modelling-and-forecasting.
 3. H. Song, L. Turner, Tourism Demand Forecasting, w: International Handbook on the Economics of Tourism, red. L. Dwyerand, P. Forsyth, Cheltenham-Northampton 2006, s. 89-114.
 4. Jaka będzie przyszłość turystyki, "Travel Fan" z 25 stycznia 2011 r.
 5. J.RB. Ritchie, G.J. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CAB Publishing, Cambridge 2003, s. 7.
 6. J. Sarnowski, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 273.
 7. M. Lohmann, New Demand Factors in Tourism, Institut für Tourismus und Bäderforschung- Nordeuropa 16, D-24105 Kiel, 2004, s. 7-11, www.ectaa.org/LinkClick.aspx? fileticket=y8qguk%2FjvyI%3D&tabid=103.
 8. Ch. French, J.S. Craig-Smith, A. Collier, Principles of Tourism, Longman, Australia 1995, s. 173-175.
 9. T. Skalska, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów, 2004, www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc.doc.
 10. W. Staton, K. Miller, R. Layton, P. Rix, Fundamentals of Marketing, Mc Graw Hill Book, New York- Aucklad-Toronto 1996, s. 141-142.
 11. L. Van den Wagen, A. Goonetilleke, Hospitality Management, Pearson Hospitality Press, Australia 2008, s. 42.
 12. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 189-219.
 13. J. Francis, Travel Trends and predictions, 2008, s. 1, www.futureoftourism.com/traveltrends.htm.
 14. W. Pease, M. Rowe, An overview of Information Technology in the Tourism Industry, 2005, s. 6, www.eprints.usq.edu.au/245/1/Pease.pdf.
 15. P.S. Robbins, R. Berman, M. StaggI, M. Coulter, Management, Prentice Hall, Australia, 2003, s. 19.
 16. K. Chon, T. Mair, Welcome to hospitality, An Introduction, Delmar Cengage Learning, USA, 2010, s. 413.
 17. M. Wartenberg, Management fads or management basics, w: "Management Review", 85 (3), s. 1, www.support.sas.com/rnd/app/examples/ets/tourism/index.htm.
 18. J. Birkinshaw, Future of Management Back to basic 2010, s. 1, www.money. cnn.com/2010/11/17/pdf/jobs/reinventing_management_ leadership.fortune/ index.htm.
 19. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 7.
 20. J. Francis, Travel Trends and predictions, 2008, s.2, www.futureoftourism.com/traveltrends.htm.
 21. G. Hiemstra, Future of Travel and Tourism, 01.07.2009, s. 1, www.futurist.com/ 2009/07/01/future-of-travel-and-touris.
 22. G. Dessler, Management: Leading people into the 21st. century, Upper Saddle River, Prentice Hall Publishers, New Jersey 2001, s. 291.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu