BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubasik Jerzy (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Telewizja mobilna w Polsce - niechciany gadżet czy ofiara kartelu
Mobile Tv in Poland - Unwanted Gadget Or Kartel Victim
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 605-614, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Technologie mobilne, Telewizja
Mobile technologies, Television
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły rewolucyjne zmiany społeczne i gospodarcze związane z intensywnym rozwojem telekomunikacji i informatyki, prowadzące do ukształtowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. Wśród wielu środków łączności dynamicznie ewoluujących w tym czasie telewizja jest przykładem medium, które od czasu pojawienia się telewizji kolorowej i teletekstu nie uległa istotniejszym zmianom. Stan ten zaczął ulegać zmianie, kiedy pojawiły się różne standardy nadawania cyfrowego. Oprócz lepszej jakości obrazu cyfrowa transmisja telewizyjna zapewnia interaktywność, dostęp do usług na żądanie, a także wymaga mniejszej szerokości pasma częstotliwości, co daje możliwość wykorzystania zwolnionych zasobów widma w celu udostępnienia użytkownikom większej liczby kanałów TV lub przeznaczenia ich na realizację innych, niezwiązanych z telewizją, usług radiokomunikacyjnych. Wspomniane systemy nie były stworzone z myślą o dostępie do telewizji podczas ruchu z wykorzystaniem terminali ruchomych, w szczególności bez dostępu do sieci energetycznej.(fragment tekstu)

The paper is devoted to problems of implementation of mobile TV standard DVB-H in Poland. According to the antimonopoly authority cause of the significant delays lead-ing to the failure of the project was the creation of an illegal agreement of the mobile network operators. The author considers that the reasons for this market failure lie in defects of the service itself and the possibilities of replacing its functionality by other, more universal media (eg mobile Internet access), which grow rapidly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Prezes UKE, Decyzja DZC-WAP-5176-3/09(60) z dnia 26 czerwca 2009 r. doko- nująca na rzecz Info-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu rezerwacji często-tliwości obejmującej kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowa-dzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej (z później-szymi zmianami), 2009.
  2. Prezes UOKiK, Decyzja nr DOK-8/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. uznająca za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej oraz na krajowym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H..., 2011.
  3. Tęgoś M., Techniczne i biznesowe aspekty wdrażania telewizji mobilnej DVB-H, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Poznańska, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu