BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak-Paradowska Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Świadczenia rodzinne w Polsce : zmiany okresu transformacji, stan obecny i perspektywy
Family Benefits in Poland : Changes in the '90 and Prospects for the Future
Źródło
Polityka Społeczna, 2002, nr 4, s. 35-41, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia socjalne, Polityka rodzinna, Pomoc społeczna, System pomocy rodzinnej
Social benefits, Family policy, Social assistance, Family assistance system
Abstrakt
Katalog świadczeń rodzinnych można budować na podstawie różnych kryterii. Podstawowe z nich-to adresat świadczeń, którym jest rodzina wychowująca dzieci. To - wydawało by się - oczywiste stwierdzenie wydaje się godne podkreślenia z uwagi na to, że niektóre świadczenia mają szerszy krąg odbiorców (np. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na dziecko niepełnosprawne, ale jednocześnie osobie, która ukończyła 75 lat). Innym kryterium usystematyzowania świadczeń rodzinnych może być charakter funkcji rodziny. Można więc wyodrębnić świadczenia związane z funkcją prokreacyjną (świadczenia, które mogą oddziaływać na decyzje prokreacyjne, ale także związane z urodzeniem dziecka), wspomagające funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i zabezpieczającą rodziny (świadczenia związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka). Większość tych świadczeń ma jednocześnie na celu pomoc pracującym rodzicom w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Uwzględniając strukturę rodzin, można mówić o świadczeniach dla rodzin niepełnych czy wielodzietnych. Wyodrębnić można także świadczenia, które przysługują rodzinom znajdującym się w określonych, na ogół trudnych sytuacjach (np. wychowujących dziecko niepełnosprawne lub rodziny zagrożone ubóstwem). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu