BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Branding w zarządzaniu popytem na turystykę wiejską
Branding in Demand Management for Rural Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 451-462, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyka wiejska, Budowanie świadomości marki
Tourist demand, Rural tourism, Branding
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główne pytania badawcze zawarte w artykule dotyczą kwestii kreowania wizerunku produktów turystycznych w kontekście obszarów recepcji turystycznej (destynacji). Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy na poziomie regionalnym możliwe jest skuteczne budowanie produktów turystycznych, czy marka destynacji może istnieć bez produktu, czy konieczne jest tworzenie pakietów, czy aktualnie stosowany branding pozostaje w zgodzie z ideą marketingu, czy produkty wizerunkowe zamieszczone w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki rzeczywiście mogą stanowić podstawę kreowania wizerunku turystycznego województw?(fragment tekstu)

The objective of the paper is to analyze branding in tourism and especially in rural tourism. The main research problems concern creation of tourism products images in the context of tourism destination. Image as the most important component of branding has a great impact on tourist demand. It creates consumers' behaviors and their market decisions. The author tried to answer the following questions: is it successful to build tourism products at regional level, can destination brand exist without tourism product, is real branding relevant to idea of marketing i.e. market oriented, can tourism products (called image products in "Poland's tourism sector marketing strategy) be a real base to create tourism image of regions?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Majewski, Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, SGGW, Warszawa 1998.
  2. M. Florek, Marketing terytorialny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  3. P. Gryszel, Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  4. J. Clarke, Marketing Structures for Farm Tourism: Beyond the Individual Provider of Rural Tourism, "Journal of Sustainable Tourism" 1999, vol. 7, no 2.
  5. A. Gibson, M. Tiard, The Branding Process in Tourism: Destination. Place and Product Perspectives, w: Tourism Destination Marketing. Gaining the Competitive Edge, red. J. Ruddy, S. Flanagan, Tourism Research Centre, Dublin 2000.
  6. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, red. B. Walas, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008.
  7. P. Kotler, Marketing Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2003.
  8. B.S. Blichfeldt, Unmanageneable Tourism Destination Brands? University of Southern Denmark, Esbjerg 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu