BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości
Evolving Organization - Battlefield of Routines and Novelties
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 27-43, rys.,bibliogr.8 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja, Ewolucja zarządzania
Organisation, Evolution of management
Nelson Richard, Winter Sidney
Abstrakt
Ten artykuł jest drugim z trzech, w którym został opisany intelektualny wpływ ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. Został on poświęcony koncepcji ewoluującej organizacji Nelsona i Wintera. Możemy w nim znaleźć również korzyści i ograniczenia zastosowania tej koncepcji w praktyce oraz badaniach nad zarządzaniem.(abstrakt oryginalny)

This paper is the second of the three articles describing the intellectual impact of evolutionary thinking on the development of organization and management theory. It is dedicated to the Nelson and Winter's conception of evolving organizations and its consequences to the idea of organizational development. In the paper, we may also find the description of advantages and limitations of this conception utilization in management practices and researches(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dosi G., Nelson R. R., Winter S. G. (eds.), Introduction: The nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford University Press, Oxford 2000.
  2. Feldman M. S., Organizational routines as a source of continuous change, "Organization Science" 2000, Vol. 11, No. 6, pp. 611-629.
  3. Hodgson G. M., The mystery of the routine. The Darwinian destiny of an evolutionary theory of economic change, "Revue economique" 2003, Vol. 54, No. 2, pp. 355-384.
  4. Kohut B., Zander U., Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology, "Organization Science" 1992, No. 3, pp. 383-397.
  5. Nelson R. R., Winter S. G., An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, London 1982.
  6. Prahalad C. K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3, s. 79-91.
  7. Strużyna J., Efektywność organizacji w cieniu rutyn, "Organizacja i Kierowanie" 2012, vol. 149, nr 1, s. 203-212.
  8. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7, pp. 509-533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu