BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczanowski Jan
Tytuł
Prognozy efektywności inwestowania w otwartych funduszach emerytalnych
Prognosis of Investment Efficiency in Open Pension Funds
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 9, s. 15-23, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Efektywność inwestycji, Prognozowanie
Pension funds, Open-ended investment companies, Efficiency of investment, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule analizowano efektywność inwestowania w otwartych funduszach emerytalnych. Wykonano trzy serie symulacji dla trzech wartości średniej stopy inflacji w przyszłych 25 latach: 4%, 8% i 12%. Każda seria składała się z czterech symulacji: symulacja oszczędzania w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, symulacja oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, przy optymistycznych założeniach dotyczących ich stopy zwrotu, symulacja oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, przy realistycznych założeniach dotyczących ich stopy zwrotu oraz symulacja hipotetycznego przypadku oszczędzania na rocznych lokatach bankowych. Przyjmując, że w przyszłości średnia stopa inflacji będzie równa 8% i zakładając, że prowizje zakładów emerytalnych nie przekroczą 7% zgromadzonego kapitału, do otwartych funduszy emerytalnych opłaca się przystąpić w wariancie realistycznym osobom, które mają 10,5 lat do emerytury, a w wariancie optymistycznym osobom, które mają 8,3 lat do emerytury. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the efficiency of investment in open pension funds. Three series of simulations for three average inflation rates (4%, 8% and 12%) were made for the next 25 years. Each series comprises four simulations: simulation of saving in the Social Security Funds, simulation of saving in open pension funds - under an optimistic assumption of the rate of return; simulation of saving in open pension funds - under realistic assumptions related to their rate of return; and simulation of a hypothetical case of savings on 12-month bank deposits. Assuming that in the future the average inflation rate will equal 8% and pension funds' charges will not exceed 7% of the capital accumulated, investment in open pension funds is profitable for individuals with 10.5 years left to retirement, and in case of an optimistic option - for individuals with 8.3 years left to retirement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu