BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce
The Regional Diversification of Total Factor Productivity in Poland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2010, nr 3, s. 23-38, mapy, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność czynników wytwórczych, Pomiar produktywności, Czynniki produkcji, Wydajność pracy, Przestrzenna analiza porównawcza
Total Factor Productivity (TFP), Measurement of productiveness, Production factors, Labour efficiency, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oszacowania przestrzennego zróżnicowania łącznej produkcyjności czynników produkcji (total factor productivity - dalej również TFP) oraz statystyczna analiza determinantów zróżnicowania owej zmiennej makroekonomicznej w polskich województwach w latach 1995-2007 . Oszacowania TFP oparte są na koncepcji makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba, Douglasa [1928]. Struktura pracy przedstawia się następująco. W części drugiej znajdują się opisowe analizy przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy na poziomie wojewódzkim. Część trzecia zawiera prezentacje oszacowań parametrów funkcji produkcji Cobba, Douglasa oraz (bazujące na tych oszacowaniach) obliczenia łącznych produkcyjności czynników produkcji w województwach. W części czwartej podjęto próbę endogenizacji TFP w oparciu o sektorowe struktury wytworzonej wartości dodanej (w podziale na rolnictwo, przemysł, budownictwo oraz usługi) i wskaźniki opisujące rozwój infrastruktury transportowej (drogowej oraz kolejowej). Opracowanie kończy część piąta, zawierająca podsumowanie prezentowanych rozważań oraz ważniejsze, wynikające z nich wnioski. (fragment tekstu)

The author analyzes the regional diversification of labor productivity, the capital-labor ratio, and total factor productivity (TFP) in Poland's provinces in 1995-2007. He also undertakes to endogenize TFP on the basis of statistical data describing the structure of value added generated in agriculture, industry, construction and services, as well as data on the development of transport infrastructure, including the density of freeways, expressways and rail lines. Using the concept of the macroeconomic function of production, Tokarski estimates TFP for each province in 1995-2007. Then the TFP levels are endogenized on the basis of variables describing the sector structure of the product market and the development of transportation infrastructure. The analyses described in the paper show that provinces with a higher proportion of value added generated in the service sector generally display a higher level of TFP. Among the variables describing transport infrastructure, the freeway and expressway network density has a statistically significant positive effect on TFP, while the density of rail lines does not have such an effect, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., [2008], Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 2. Cobb C.W., Douglas P.H., [1928], A Theory of Production, "American Economic Review", No. 18.
 3. Gajewski P, Tokarski T., [2004], Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne" INE-PAN, nr 1-2 (XL-XLI).
 4. Kwiatkowski E., Tokarski T., [2009], Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 10.
 5. Matusiak K.B. (red.), [2004], Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka.
 6. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 7. Solow R.M., [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", No. 39.
 8. Tokarski T., [2005a], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 9. Tokarski T., [2005b], O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXI, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 10. Tokarski T., [2008a], Oszacowania regionalnych funkcji produkcji, "Wiadomości Statystyczne" Nr 10.
 11. Tokarski T., [2008b], Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 12. Tokarski T., [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P, Mackiewicz M., [1999], Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 14. Tokarski T., Gajewski P, [2004a], Real Convergence in Poland: A Regional Approach w W. Welfe, P. Wdowiński [2004].
 15. Tokarski T., Gajewski P., [2004b], Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce w K B. Matusiak [2004].
 16. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P., [2005], Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, "Ekonomista" nr 2.
 17. Tokarski T., Stępień W., Wojnarowski J., [2006], Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw, "Wiadomości Statystyczne" nr 7-8.
 18. Welfe W., Wdowiński P. (red.), [2004], Modeling Economies in Transition, Proceedings of the Twenty Eight Conference of the International Association AMFET, Warsaw, December 3-6, 2003, Łódź.
 19. Żółtowska E., [1997], Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu