BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola polityki energetycznej w rozwoju nowej gospodarki
Energy Policy Role in the Development of a New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 634-642, bibliogr. 6 poz., tab., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Polityka klimatyczna, Polityka energetyczna, Nowa ekonomia
Climate policy, Energy policy, New economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowa gospodarka jest kojarzona przede wszystkim z informatyzacją, Internetem i e-biznesem, gdyż dotyczy wykorzystywania w działalności gospodarczej informacji w formie elektronicznej. Nowa gospodarka to jednak nie tylko rozwój Internetu, ale rozwój wszystkich tych obszarów gospodarki, które opierają się na wdrażaniu nowych technologii i unowocześnianiu aparatu wytwórczego, dzięki generowaniu, przetwarzaniu i komercjalizacji informacji i wiedzy. Z nową gospodarką zwykle utożsamia się sektor informatyczny, telekomunikacyjny i bankowy (w obszarze bankowości internetowej). Warto jednak podkreślić, iż sektorem, który odgrywa coraz większe znaczenie w zakresie wdrażania nowych technologii i cyfryzacji, jest sektor energetyczny. Kolejne wprowadzane regulacje zwiększają za-kres wymagań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, a zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz systemów informatycznych, które wspierają działalność przedsiębiorstw. Z tego powodu energetyka jest w centrum zainteresowania podmiotów gospodarczych oferujących usługi teleinformatyczne. Czynnikiem stymulującym informatyzację w energetyce w Polsce jest polityka regulacyjna i polityka klimatyczna Unii Europejskiej, których celem jest poprawa konkurencyjności na rynku oraz rozwój technologii proekologicznych. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób polityka energetyczna państwa stymuluje informatyzację sektora energetycznego i jakie elementy tej polityki determinują wzrost wydatków na IT i nowe technologie.(fragment tekstu)

A New Economy is usually identified by its IT sector, the Telecommunications market and Internet Banking. The Energy sector plays an increasingly important role in obtaining market information, necessitating considerable investment in information technology. Further adjustments need to be implemented to increase the scope of requirements for the operation of electricity enterprises and the requirements for the operation of information systems that support the activities of companies. The driving force behind the computerization in energy sector in Poland is the Regulatory Policy, especially through implementing the TPA provisions, and the development of renewable energy. This article aims to analyze how the regulatory policy and climate policy influences the expenditures on IT in the energy sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Balcewicz, Rozwiązania IT: Niewidzialny współpracownik, "Energia Gigawat" 2010, nr 7.
  2. Komisja Europejska, Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.3.2010.
  3. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga. Strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela dnia 8.3.2006, KOM(2006) 105 wersja ostateczna.
  4. J. Popczyk, Bieżący (połowa 2011 roku) przegląd potencjału energetyki rozpro-szonej (gazowej i OZE/URE), czyli gdzie szukać rozwiązań na wypadek niewydol-ności elektroenergetyki WEK po 2015 roku?, publikacja z  22.08.2011, http://www.cire.pl/pdf.php? plik=/pliki/2/J_Popczyk_Biezacy_Przeglad_Potencjalu_Energetyki_Rozproszone j_Lipiec_2011_16.pdf, stan na 14.01.2012.
  5. J. Popczyk, W przededniu cywilizacyjnej przebudowy rynku energii elektrycznej, "Rynek Energii" 2010, nr 5.
  6. Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji ce-lu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, URE, Warszawa 31.05.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu