BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Mirosław (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie miasta Blackpool
Ways to Stimulate the Tourist Economy on the Example of the City of Blackpool
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 463-477, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Gospodarka turystyczna
Tourism, Touristic economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule ukazano sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie działań władz brytyjskiego miasta Blackpool. Przedstawiono m.in. charakterystykę oraz strukturę produktu turystycznego analizowanego miasta.Scharakteryzowano jego potencjał turystyczny na tle ewolucji funkcji turystycznej od XVIII w. do czasów teraźniejszych. Do analizy struktury produktu turystycznego miasta przyjęto podział zaproponowany przez V.T.C. Middletona(1996). W artykule przyjęto następującą tezę badawczą: dynamiczny rozwój turystyki w warunkach globalizacji determinuje ciągłe działania zarządzających destynacjami turystycznymi w zakresie zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności swojej oferty turystycznej.(fragment tekstu)

This article presents ways to stimulate demand for tourist products on the example of the British city of Blackpool. Furthermore, the tourist potential is characterized of the city in question against the background of the evolution of the tourist function starting from the 18th century till this day. The division as proposed by V.T.C. Middleton (1996) was accepted for the purpose of an analysis of the tourist product structure. The following research thesis was accepted in the article: a dynamic development of tourism in the conditions of globalization determines continuous actions on the part of those who manage tourist destinations aimed at an increase of the competitiveness of their tourist offer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 89.
  2. W. Hutton, Description of Blackpool in Lancashire frequented for sea-bathing, 1788, republished 1944, w: Blackpool History, Blackpool Brough Council Tourism Division, s. 3.
  3. A. Szwichtenberg, J. Borzyszkowski, Audyt turystyczny miasta Kołobrzeg, PK, Koszalin 2007, s. 7.
  4. J. Trębecki, Brandy w turystyce, "Rynek Turystyczny" 2005, nr 1, s. 27.
  5. C.E. Collett, J. Porter, A strategy for Blackpool`s Visitor Economy 2006-2010, Tourism Division, Blackpool Council, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu