BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne percepcji przestrzeni turystycznej kurortu nadmorskiego. Studium przypadku Łeby
Demographical and Socio-Economical Determinants of Seaside Resort Space Perception. The Example of Łeba Resort
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 479-494, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Przestrzeń geograficzna, Czynniki demograficzne, Czynniki rozwoju turystyki
Tourism, Geographic space, Demographic factors, Tourism development factor
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia percepcji przestrzeni turystycznej kurortu nadmorskiego i wpływu na proces percepcyjny wybranych zmiennych demograficznych, środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych charakteryzujących badaną grupę turystów. Celem artykułu była identyfikacja atrybutów atrakcyjności turystycznej w ocenie turystów odwiedzających Łebę oraz próba wskazania determinant percepcji przestrzeni turystycznej kurortu w ocenie odwiedzających go turystów. W pracy przyjęto tezę, że jednym z głównych czynników determinujących aktywność turystyczną oraz procesy percepcji przestrzeni turystycznej są cechy demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne charakteryzujące turystów. W celu określenia siły związku determinant demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych z percepcją przestrzeni turystycznej przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów wypoczywających w Łebie. (fragment tekstu)

In the article was taken an issue of tourist perception determinants in the case study of tourists visited Łeba - one of the most popular and often visited polish coastal resort. As a source of the research used the results of the questionnaire survey which were taken in the beaches of Łeba during the holiday of 2008 year. The first goal of the article was to show the main factors of the Łeba attractiveness in the tourist opinion, next the range of the spatial influence of Łeba as the tourist resort. The results show Łeba is identified by tourist through its reception values. From the other side the very important factor of Łeba attractiveness is its surroundings with its main attractive - Słowiński National Park with the coastal dunes with the biggest surface of coastal dunes in Poland. The perception image is additionally modified by demographic, spatial and social and economical factors characterized tourists especially by education of tourists, theirs gender and age and the number of population of the tourists cities residence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Zmyślony, A. Niezgoda, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  2. T. Bartkowski, Zastosowania geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 332.
  3. C.M.Hall, S.J. Page, The Geography of tourism and recreation, London, s. 427.
  4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 287.
  5. K. Kożuchowski, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań 2005, s. 200.
  6. W. Kurek, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 541.
  7. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 239.
  8. B. Berry, Creating future geographies, "Annals of the Association of American Geography" 1980, nr 70.
  9. K.H. Wojciechowski, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 1986.
  10. W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56, AWF w Krakowie, Kraków 2009, s. 503.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu