BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych
Dsm Services in Smart Grid
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 651-660, bibliogr. 10 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Przemysł elektroenergetyczny, Usługi, Inteligentna sieć
Electricity industry, Services, Smart grid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynkach przemysłowych obserwuje się wzrost popytu na energię. Według opracowanej dla Polityki energetycznej Polski do 2030 roku prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię finalną w stosunku do roku 2010 o 31%. Zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) w roku 2030 w stosunku do 2010 wzrośnie o ok. 45%1. Według opublikowanej przez Komisję Europejską Mapy Drogowej dla Energetyki na rok 2050 aż 97% zapotrzebowania na energię elektryczną w UE w roku 2050 będzie pokrywane przez odnawialne źródła energii, w tym 49% przez energetykę wiatrową. W związku z rosnącym popytem, a w Europie dodatkowo z przyjętą dyrektywą 20 x 20 x 20 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wzrastają oczekiwania w stosunku do dystrybutorów mające na celu wzrost efektywności i niezawodności w zakresie dostarczania energii spełniającej określone parametry jakościowe. W celu wypełnienia zobowiązań niezbędna jest między innymi intensyfikacja działań w zakresie sterowania popytem na energię. (fragment tekstu)

Smart Grids deployment changes existing energy market. The paper presents the importance of DSM/DR in wide scale of Smart Grid implementation. The customer needs and energy behavior changes are considered and some guidelines for necessary ICT solutions are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ¾ Polaków nie wie, czym są inteligentne sieci energetyczne, http://www- 03.ibm. com/press/pl/pl/pressrelease/35412.wss.
  2. Hang N., Ochra L.F., Kirschen D.S., Investigating the Impact of Demand Side Management on the Residential Customer, "Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011", Manchester, 5-7 December 2011.
  3. Heiskanen E., Matschoss K., Exploring Emerging Customer Needs for SG Applications, "Innovative SG Technologies Europe 2011", Manchester, 5-7 December 2011.
  4. IBM 2011 Global Utility Consumer Survey, www.smartgridnews.com/ar tman/uploads/1/IBM_2011_Global_Utility_Survey_Fact_Sheet.pdf.
  5. Karnouskos S., Future Smart Grid Prosumer Services, Conference IEEE PES, "Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011", Manchester, 5-7 December 2011.
  6. Lipko K., Parczewski Z., Tatarewicz I., Klimpel A., Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA, "Elektroenergetyka" 2010, nr 1 (3).
  7. Matusiak B.E., Pamuła A., Zieliński J.S., Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
  8. Pamuła A., General requirements for a Smart Grid architecture - remarks on standards for implementation, "Przegląd Elektrotechniczny" 2011, nr 9a.
  9. Pamuła A., Papińska-Kacperek J., Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu, w: Zarządzanie energią i teleinformatyką - ZET 2011, red. H. Kaproń, Kaprint, Lublin 2011, s. 57-68.
  10. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu