BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej
Development of Treatment Company Health SPA Nałęczów Special Offers in the Aspect Ofhealth Tourism Products Demands
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 495-508, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka, Innowacyjność, Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna
Tourism, Innovative character, Health resort, Health tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowany w opracowaniu przykład Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" SA pokazuje, jak od momentu prywatyzacji w 2002 roku zmieniała się oferta i zakres usług przedsiębiorstwa. Rozwój kurortu i poprawa jego konkurencyjności sprawiły, że - wzorem uzdrowisk w krajach zachodnich - Nałęczów stał się wielofunkcyjnym ośrodkiem posiadającym obiekty zdrowia, turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku. Umożliwiły one, obok podstawowej funkcji leczniczej, realizację funkcji turystycznych: wypoczynkowej, aktywnej, spa&wellness, kulturowej, krajoznawczej i konferencyjnej, co wpłynęło na wzrost jego atrakcyjności turystycznej. Pozytywne przemiany zachodzące w uzdrowisku są efektem podejmowanej działalności innowacyjnej w zakresie produktów przygotowanych przez zakład leczniczy. Zostały one skierowane do wytypowanych segmentów rynku turystycznego i są dostępne przez cały rok. Od 2002 roku przedsiębiorstwo uzdrowiskowe prowadzi systematyczne działania w zakresie rozwoju produktów turystycznych, promocji marki, rozbudowy infrastruktury turystycznej, wprowadzania nowoczesnych technologii, szkolenia pracowników w usługach turystycznych, poprawy jakości obsługi klientów.(fragment tekstu)

The polish tourist market changes observed since few years are reflecting a growth of health tourism interest. Individual trips to health spa resorts are very popular nowadays. The introduction of innovative solutions to creating special offers and services development highly raises their tourist attractiveness. In the article case study of Treatment Company "Health spa Nałęczów"- the first polish privatized health spa - is presented. Evolution of special offers and services introduced by the company was submitted chronologically since the moment of privatization in 2002. On the basis of number of people using the services it was indicated that leading in of medical tourism, spa&wellness, acitve tourism products has affected in increasing of resort attractiveness. All previous Treatment Company's ideas aimed to composing of modern health spa product for contemporary highly demanding touristbather.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Naumowicz, Turystyka, WSB w Pile, Piła 1998, s. 23.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 376.
 3. A. Białk-Wolf, Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna, w: Turystyka zdrowotna, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 33-42.
 4. J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Wyd. AWF w Poznaniu 1978, s. 52-53.
 5. I. Łęcka, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geogr., 32, Warszawa 2003, s. 174-175.
 6. J.N. Goodrich, Socialist Cuba: A Study of Health Tourism, "Journal of Travel Research" 1993, nr 32(1), s. 36-41.
 7. A. Hadzik, Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach. Teoria i praktyka, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 2009, s. 203.
 8. A. Rapacz, P. Gryszel, D.E. Jaremen, Możliwości współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w percepcji właścicieli przedsiębiorstw turystycznych działających w Karpaczu, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2010, s. 504-514.
 9. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, , Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 10. Policy Innovation in the Saskatchewan Public Sector, red. E.D. Glor, Captus Press, Toronto 1997, s. 3-4.
 11. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 12. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 13. Z. Karasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2001, s. 29.
 14. Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, red. T. Burzyński, Instytut Turystyki sp. z o.o., Kraków 2005, s. 16.
 15. M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczów1989, s. 1-203.
 16. J. Mościbroda, Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w Uzdrowisku Nałęczów, w: Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, red. E. Rydz, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2005, s. 22-29. 26 Analiza stanu i perspektyw rozwoju Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" SA, 2000, Warszawa, s. 9.
 17. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2002 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2003, s. 17.
 18. A. Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa - teoretyczne ujęcie problemu, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 488, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 10, Szczecin 2008, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu