BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliperski Marek
Tytuł
Nieuchwytny cel : o lojalności klienta indywidualnego wobec banku
An Unattainable Aim : about Customer's Loyalty Towards a Bank
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 10, s. 36-41, schemat, tab., przypisy
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Bankowość detaliczna, Preferencje konsumenta, Lojalność klientów, Jakość usług
Financial services, Retail banking, Consumer preferences, Customer loyalty, Quality of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zajął się w tekście usługami bankowymi świadczonymi klientom indywidualnym (tzw. bankowość detaliczna, dla drobnego klienta). W artykule przytacza się wyniki badań i opinie, które pojawiły się na temat tych usług w ostatnich latach w literaturze światowej i polskiej. Autor rozpoczyna od przedstawienia najważniejszych z bieżących przeobrażeń na rynku detalicznych usług finansowych. Ich punktem wspólnym jest ogromne znaczenie troski instytucji finansowych o zaspokojenie jak najbardziej zróżnicowanych potrzeb klienta. Następnie wskazuje się na pojęcie lojalności klienta indywidualnego i jej znaczenie w nowoczesnych strategiach rynkowych instytucji finansowych, w tym zwłaszcza banków. Autor szczególnie dużo miejsca poświęca czynnikom, które wywierają największy wpływ na poziom tej lojalności. Tymi zasadniczymi czynnikami są: zakres usług, ich jakość oraz sposób dystrybucji. W drugiej części tekstu autor omawia charakter lojalności klientów indywidualnych wobec banków działających w Polsce. Ponownie zastosowano metodę syntetyczno-analityczną. Najpierw przedstawiono charakterystykę polskiego rynku usług finansowych dla klientów indywidualnych w Polsce , następnie zaś poszukiwane są podstawowe cechy charakterystyczne i uwarunkowania lojalności tych klientów wobec banków. Można się spodziewać, że wkrótce także w Polsce o sukcesie wielu banków w dużej mierze decydować będzie stopień ich koncentracji na potrzebach klientów indywidualnych, uwarunkowania lokalne będą zaś ustępować miejsca uwarunkowaniom o charakterze globalnym. (abstrakt oryginalny)

The author deals with banking services rendered to individuals (so called retail banking). The article presents findings of related research and opinions that have appeared in world and Polish literature in recent years. The author starts with presenting key current developments in the retail financial services market. Their common feature is that financial institutions show much concern about meeting most differentiated needs of customers. Subsequently, a definition of loyalty of an individual customer and its impact on modern market strategies of financial institutions, and in particular banks, are stated. The author devotes particularly large place to factors that affect most extensively the level of loyalty. These are the following: the scope of services, their quality, and the manner of distribution. The second part of the article discusses the nature of individual customers' loyalty towards banks operating in Poland. Again a synthetic and analytical was applied. First, characteristic of the Polish market of financial services for individuals was presented, and then, basic features and prerequisites of customers' loyalty were discussed. One can expect that in the near future also in Poland the success of many banks will depend to a much extent on the level of their orientation on customers' needs, while global conditions will replace the local ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu