BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarasek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Związki kapitałowe podmiotów sektora finansowego a hybrydyzacja systemów finansowych
Capital Relations of Financial Sector Entities and Hybridisation of Financial Systems
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 453-468
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, System finansowy, Konsolidacja banków
Financial sector, Financial system, Bank consolidation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono modele systemów finansowych, a także procesy konwergencji i uniwersalizacji oraz związki kapitałowe jako podstawę przemian w ramach systemów finansowych.

Capital relations, which in turn lead to opening of the financial market to the incoming of foreign capital became a turning point for establishing of new forms of development for domestic financial institutions. The need to keep in step with a wide range of services offered by foreign banks became a basis for adoption of European solutions sometimes still relatively unpopular on our domestic market. A strategic option which could prove relatively easy to adopt on the new financial market is setting up strategic alliances such as financial holdings or conglomerates. Current concepts of changes in the way that banking organizations function concentrate around such notions as risk diversification, guarantee of liquidity and capital mutuality. The multitude of actions taken at present results from the search for new directions by many different banking structures. Societies proposed by bank cooperatives or mergers of universal banks such as fusions or takeovers in the present form and with current requirements of the European market may only be a temporary solution on the way to more advanced organizations such as holdings. A holding organization can be set up much easier in a financial system which is based on banks rather than in a model oriented more on the stock exchange, as such a system is more friendly for enterprises which require restructuring and modernisation than a system basing on the stock exchange. The paper aims at identification of conditions conducive to establishing relations of entities within the financial system and correlation between existing ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. North D.С.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990. Rozdziały 5 i 6, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003.
 2. Polański Z.: Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003.
 3. Trocki M.: Organizacja holdingowa. Zasady i problemy praktyczne. IOSP, Warszawa 1992.
 4. Rybczyński T.: Ewolucja systemu finansowego. Giełdowe bitwy i keiretsu, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003.
 5. Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. PWN, Warszawa 2002.
 6. Miklaszewska E.: Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 7. Kowalewski O.: Bankowość uniwersalna. Zmiany strukturalne we współczesnych systemach bankowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 8. Rich G., Christian W.: The future of universal banking. CATO Journal, vol. 13 (2), 1993.
 9. Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.
 10. Fitch T.: Barron's Dictionary of Banking Terms, Nowy Jork 1997.
 11. Walkiewicz R.: Bankowość inwestycyjna. Substytucja produktów bankowych dla przedsiębiorstw przez produkty rynku finansowego i nowej ekonomii. Studia Finansowo-Bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Poltext, Warszawa 2001.
 12. Wengel J.T.: International Trade in Banking Services, Journal of International Money and Finance, nr 1, 1995.
 13. В. Pietrzak: System bankowy, [w:] System w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003.
 14. Solarz J.K.: Konsolidowanie systemów bankowych, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych. Warszawa 1993.
 15. Dobosiewicz Z.: Polskie instytucje finansowe w świetle nowego prawa, WPE Infor, Warszawa 1998.
 16. Wojtunik M., Draczyński В.: Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową, ODDK, Gdańsk 1997.
 17. Monkiewicz J., Funkcjonowanie struktur holdingowych w okresie transformacji, Gospodarka Narodowa 1997, nr 1-2.
 18. Czechowska I.D.: Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 19. Oręziak L.: Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 1999.
 20. Śliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
 21. Czerkas K.: Wybór polityki gospodarczej, "Bank" nr 1/1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu