BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola kwaterodawców w kształtowaniu relacji z agroturystami
Role of Relations with Lodging Providers in Shaping attitudes Towards Tourists with the Use of Tourist Offers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 289-299, tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka
Agrotourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów kształtowania relacji pomiędzy turystami a właścicielami gospodarstw agroturystycznych w kontekście oddziaływania na postawy przyjeżdżających na wieś gości. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 96 właścicieli gospodarstw agroturystycznych działających w woj. podkarpackim. Badania prze-prowadzono w czwartym kwartale 2010 roku przy pomocy terenowych pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale(fragment tekstu)

In the study, certain aspects of shaping the relations between tourists and owners of agritourist guesthouses and their families were selected. The significance of the relations between providers and customers is the effect of the changes performed both in tourism itself but also in the motifs of tourists while selecting a village as the place of resting. In the light of agritourists‟ expectations, there is an increase in the significance of personal qualities of lodging providers, their openness and engagement in the process of providing services. The questionnaire based survey research performed in 2010 among 96 owners of agritourist guesthouses acting in the voivodship of podkarpackie concludes that almost half of the guests returns to a given guesthouse in the following years, which provides a high level of satisfaction and long lasting relations between hosts and tourists(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Krippendorf, Die Landschaftfresser. Tourismus und Erholungslandschaft - Verderben oder Segen? - Bern, Stuttgart 1975.
  2. S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981, s. 111
  3. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 2004, s. 100.
  4. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 33-34.
  5. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1996, s. 76-95.
  6. P.A. La Barbera, D. Mozursky, Longitudional Assessment of Consumer Satisfac-tion/Dissatisfaction. The Dynamic Aspect of the Cognitive Process, "Journal of Marketing" 1983, s. 339
  7. Ph. Kotler, Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrożenie i Kontrola, Gebethner i spółka, Warszawa 1994, s. 31-54.
  8. M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu