BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym - doświadczenia światowe i polskie propozycje
Integrated Supervision Over Polish Financial Market - The World's Experience and Polish Suggestions
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 469-478
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym, Nadzór zintegrowany
Financial markets, Financial market supervision, Integrated supervision
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)
, ,
Abstrakt
Przedstawiono opinie na temat wprowadzania nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym. Zaprezentowano propozycję analizy czynników, które mają wpływ na podjęcie decyzji o wprowadzeniu nadzoru zintegrowanego.

Taking into consideration the plans of launching the model of the integrated supervision over Polish financial market, the Author has analyzed the reasons for implementing such a model on the basis of the world experience. The principles of the integrated supervision model in other countries were compared with proposed rules included in the draft of the financial supervision bill in Poland. The Author has evaluated the regulations in the draft of the bill including the suggestions concerning the methods of the envisaged integration. It has been stressed that the current regulations assume the individual supervision institutions will be merged automatically without the thorough reconstruction of the organizational structures and fundamental amendments to the existing legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zaleska M., Winnicki P.: Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Skandynawii - analiza porównawcza, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 54, Warszawa 2005, s. 45-56.
 2. Zaleska M., Roszczuk M.: Nadzór zintegrowany w Wielkiej Brytanii. Porównanie z rozwiązaniami skandynawskimi, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 55, Warszawa 2005, s. 55-68.
 3. Zaleska M., Misiak I.: Systemy nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii, Belgii, Irlandii oraz w Niemczech - analiza porównawcza, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 58, Warszawa 2005, s. 23-34.
 4. http://wbln0018.worldank.org, listopad 2005.
 5. Rose Т.A., De Luna Martinez J.: International Survey of Integrated Financial Sector Supervision, World Bank Policy Research Working Paper 3096, lipiec 2003, s. 9.
 6. Taylor M., Fleming A.: Integrated Financial Supervision. Lessons of Northern European Experience, World Bank Research Working Paper, Number 2223, listopad 1999, s. 2.
 7. Taylor M., Fleming A.: Integrated Financial Supervision. Lessons of Northern European Experience, World Bank Research Working Paper, Number 2223, listopad 1999, s. 2.
 8. Koleśnik J.: Regulacje nadzorcze, [w:] J. Koleśnik, M. Zygierewicz: Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w 2005 roku, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2006, s. 52.
 9. Koleśnik J.: Polskie konglomeraty finansowe - identyfikacja i wymogi nadzorcze, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 65, Warszawa 2006, s. 24.
 10. Zapadka P.: Lepsze wrogiem dobrego. "Bank" 2006, nr 3, s. 26.
 11. Taylor M., Fleming A.: Integrated Financial Supervision. Lessons of Northern European Experience, World Bank Research Working Paper, Number 2223, listopad 1999, [w:] Finance & Development, grudzień 1999, s. 43.
 12. Dąbrowski M.: Ograniczono konstytucyjne uprawnienia banku centralnego, "Rzeczpospolita" z 5 grudnia 1997, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu