BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk Dorota (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Strategia prezesa UKE do 2015 roku jako siła rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Regulatory Strategy of the UKE President till 2015 as a Strength of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 749-757, rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Usługi internetowe, Innowacyjność społeczeństwa, Dostęp do informacji
Information society, Internet services, Innovation in society, Access to information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oceniając działania Prezesa UKE przedstawione w Strategii, można bez wątpienia stwierdzić, że doprowadzi ona do wzrostu dostępności i innowacyjności usług oraz zmian w codziennym życiu konsumentów, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Korzyści z tego wynikające powinny przełożyć się w pośredni sposób na całą gospodarkę, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, a dalej: wzrost perspektyw zatrudnienia, łatwiejszy i efektywniejszy udział w edukacji, wzrost dochodów oraz większą aktywność społeczną. Strategia Prezesa UKE stanowi więc siłę wpływającą na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Efektem jej wdrożenia będzie coraz wyższy stopień zaawansowania cyfrowej cywilizacji, przejawiający się wciąż wrastającym poziomem technologicznym oraz coraz powszechniejszym udziałem społecznym. (fragment tekstu)

An important factor that shapes the information society is the policy of individual countries and supranational. There are many ways countries or national structures can influence the information society, starting from legal regulations through various incentives for entrepreneurs and consumers, and ending up with financial participation in investment projects. In this context it is important to answer the question whether the Regulatory Strategy of the UKE President till 2015 is a strength that has an impact on the development of the information society and how the proposed actions will bring the development of the digital civilization to a higher level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babis H., Flaga-Gieruszyńska K.: Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Klu- wer Polska, Warszawa 2011, s. 74.
  2. Goliński M.: Społeczeństwo informacyjne -problemy definicyjne i problemy pomiaru, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu