BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie
The Educational Offer of the Agritourism Farms in the Teachers Opinion of the Elementary School in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 317-327, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Edukacja, Wieś
Agrotourism, Education, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji było określenie, czy nauczyciele organizując wycieczki szkolne, korzystają z oferty edukacyjnej gospodarstw agroturystycznych. Badania przeprowadzono wśród nauczycieli szczecińskich szkół podstawowych na przełomie października i listopada 2011 roku. Objęto nimi łącznie 120 nauczy-cieli w 14 szkołach podstawowych (dziewięć publicznych i pięć niepublicznych) gminy Szczecin8 (21% wszystkich placówek oświatowych szczebla podstawowego). Kwestionariusz anonimowej ankiety zawierał 16 pytań (10 otwar-tych, sześć wyboru alternatywnego). W wyniku przeprowadzonych badań uzy-skano 107 wypełnionych ankiet (89% ogółu).(fragment tekstu)

The increasing demand on touristic services on country areas forces the owners of agricultural farms to creating of new attractive offers. This concerns the education too, which does not need to be realized in educational posts exclusively. The idea of the educational farms was proved in many countries of Europe (France, Switzerland, Aus-tria, Germanys, Norway) as well as in USA. The aim of children's arrival to farm is perception of work in the country, enrichment or purchase natural knowledge as well as ecological and healthy style of life education. It the agricultural farm stood with place to the leadership of didactic occupations, which joint theory with practice. The educational agricultural farms be created also in Poland, and their amount enlarges systematically. With regard therefore on meaning this kind of tourism the aim of this paper was de-scription, how teachers, who organize school trips, have the use with educational offer of agritourism farms. The investigation was conducted among teachers of the elementary schools in Szczecin on breakthrough of October and November 2011 year. The inves-tigations were included 120 teachers at 14 elementary schools(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Ballentyne, J. Packer, Introducing a fifth pedagogy: experience-based strategies for facilitating learning in natural environments, w: "Environmental Education Research" 2009, 15(2), s. 243-262.
 2. B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, w: Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo AR, Poznań 2007, s. 144-154
 3. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. W. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 113-120
 4. Regulamin sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych "Zagrody Edukacyjne", CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2011, s. 1.
 5. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 31-36.
 6. Relacje między agroturystyką a edukacją środowiskową,
 7. Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo AR Poznań 2007, s. 39-49.)
 8. A. Sammel, Gospodarstwo agroturystyczne jako środowisko wychowawcze, w: Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM 2004, red. J. Majewski i S. Graja, Poznań, Wyd. MTP i AR w Poznaniu 2004, s. 49-55;
 9. S. Graja, A. Spychała, Gospodarstwa agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w: Turystyka wiejska..., s. 173-184;
 10. B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej,
 11. Turystyka wiejska..., s. 144-154
 12. B. Sawicki, Perspektywy rozwoju elementów edukacji i wychowania młodzieży licealnej w agroturystyce i sylwaturystyce, w: Turystyka wiejska..., s. 79-84.
 13. S. Graja, A. Spychała, Gospodarstwa agroturystyczne jako..., s. 173-184
 14. B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji..., s. 144-154
 15. I. Sikorska-Wolak, Turystyka jako system..., s. 12-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu