BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości
Essential Aspects of Entrepreneurship Measurement
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 91-106, rys., tab.,bibliogr.24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Badanie zjawisk ekonomicznych
Entrepreneurship, Economic phenomenon research
Abstrakt
W artykule przedstawiono w zarysie problematykę przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej od strony teoretycznej wraz z przedstawieniem ważniejszych definicji odnoszących się do przedsiębiorczości. Równocześnie wskazano na dwa zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, tj. pomiar tzw. "ducha przedsiębiorczości" oraz efektów przedsiębiorczości. W ujęciu empirycznym przedstawiono zmiany w zakresie przedsiębiorczości w wybranych krajach świata ze wskazaniem na znaczący wpływ kryzysu w gospodarce światowej na wyniki w tym zakresie(abstrakt oryginalny)

The article presents an outline of problems connected with individual and group entrepreneurship from the theoretical point of view. The main definitions referring to the phenomenon of entrepreneurship have also been presented. The article also concentrates on two main aspects of measuring entrepreneurship, namely measuring the so called "spirit of entrepreneurship" and the effects of entrepreneurship. The empirical perspective shows the changes in the range of entrepreneurship in chosen countries in the world pointing out the significant influence of the crisis in the world economy on the results in this matter.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M., Wpływ przedsiębiorczości rodzinnej na gospodarkę kraju, [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Ahmad N., Seymour R.G., Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection, OECD, Paris 2008.
 3. Badanie przestępczości gospodarczej. Nadużycia w czasach kryzysu. Polska 2009, Price- WaterHouseCoopers, Warszawa 2009.
 4. Bratnicki M., Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 6.
 5. Chodyński A., Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 2, "Zarządzanie", pod red. A. Chodyńskiego, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2008.
 6. Entrepreneurship at a Glance 2012, OECD, Paris 2012.
 7. Firth R., Themes in Economic Anthropology, Tavistock Publications, London 1967.
 8. Fraser L.M., Economic thought and language: A critique of some fundamental economic concepts, Adam & Charles Black, London 1937.
 9. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 10. Janczewski J., Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie, [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2005.
 11. Kayne J., State Entrepreneurship Policies and Programs, Kaufmann Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City 1999.
 12. Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 13. Lee H., Inspiracja konfucjańska w gospodarce koreańskiej, [w:] Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne, Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Gospodarki i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 14. Measuring Entrepreneurship, Statistics Brief, No. 15, OECD, Paris 2010.
 15. Montoya L., Entrepreneurship and culture. The case of Freddy the strawberry man, [in:] Entrepreneurship. The social science view, R. Swedberg (ed.), Oxford University, Oxford 2000.
 16. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Raczyk A., Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, A. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2009.
 18. Raport Coface na temat upadłości firm w Polsce w 2012 roku. Liczba bankructw najwyższa od 8 lat, Coface Poland, Warszawa 2013.
 19. Richter-Kaźmierska A., Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości, "Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae" 2010, nr 1.
 20. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 21. The global economic crime survey, Economic crime in a downturn, PriceWaterHouseCoopers, 2009
 22. Wissema J.G., Technostarterzy dlaczego i jak?, Wydawnictwo Edit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 23. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 24. http://www.gemconsortium.org, [03.11.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu