BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego jako narzędzie prezentujące jego ofertę usługową
Agro-Touristic Farm Website as the Tool Presenting the Offer of Tourist Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 329-340
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Usługi internetowe, Usługi
Agrotourism, Internet services, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Agroturystyka jest definiowana jako forma wypoczynku realizowanego na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i aktywnościach rekreacyjnych związanych z gospodarstwem rolnym lub równo-ważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym). Zgodnie z danymi statystycznymi GUS liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce w 2010 roku wynosiła 7692 obiekty, które dysponowały 82,7 tysiącami miejsc noclegowych. Przeciętna kwatera agroturystyczna oferowała możliwość noclegu 11 osobom. Wśród gospodarstw agroturystycznych przeważały obiekty przyjmujące gości przez cały rok - było ich prawie 80%. Blisko połowa funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych była zlokalizowana w czterech województwach: małopolskim (1291 obiektów), podkarpackim (1006), warmińsko-mazurskim (718) oraz dolnośląskim (613).(fragment tekstu)

Agro-touristic farm website was characterized in this work as the tool presenting the information. The definitions of agro-tourism were presented. Internet introduction of offered accommodation, catering and additional services were put on own website. It was affirmed that analyzed objects were not using all possibilities of Internet, as the source of information. It was concluded that the extension of the graphic introduction of objects, the full introduction of the touristic attractions of the closest neighborhood and putting the price-lists of testified accommodation and gastronomy services is necessary. According to the author in the future the extension of the testifying agro- touristic objects services website should contain all necessary information not only to the tourist, but they also should made possible the electronic reservation and other of services(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Kożuchowska, Podstawowe pojęcia, cechy, składniki agroturystyki oraz formy samoorganizacji usługodawców,
 2. Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2000, s. 22-26
 3. Turystyka w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa, 2011, s. 46.
 4. Ekonomika turystyki, red., A. Panasiuk, PWN, Warszawa, 2008, s. 88-93
 5. W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa, 2007, s. 330-332
 6. B. Mikuta, B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wyd. Format AB, Warszawa, 2007, s. 167.
 7. A. Niedziółka, Innowacyjne usługi rekreacyjne jako determinanta rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim, Prace Naukowe nr 45: Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, SGGW, Warszawa 2008, s. 231-241
 8. A. Balińska, Kierunki rozwoju agroturystyki w Polsce i w wybranych krajach europejskich,
 9. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, red. K. Gutkowska, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 34-43
 10. M. Jalinik, Typologia gospodarstw oraz rozwój usług agroturystycznych, "Roczniki Naukowe SERIA" 2007, tom IX, z. 2, s. 109-116
 11. M. Sznajder, L. Przezbiórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006
 12. B. Mikuta, B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wyd. Format AB, Warszawa 2007, s. 167
 13. J. Berndt-Kostyrzewska, Programy funkcjonalne domów wiejskich dla potrzeb działalności agroturystycznej,
 14. Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000, s. 168-217
 15. I. Batyk, Oferta gastronomiczna w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Mazur,
 16. Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, WSHiT, Częstochowa 2010, s. 120-138
 17. CBOS, w: www.cbos.pl, sierpień 2011.
 18. Raport. Produkty i usługi turystyczne w Internecie (1, 2, 3). Google Polska,
 19. www.travelmarketing.pl, 2008.
 20. K. Stepaniuk, Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 509-518
 21. Z. Zontek, E. Lipianin-Zontek, E-commerce na rynku usług turystycznych w opinii konsumentów,
 22. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Seria: Studia i materiały 2011, nr 51, s. 42-53.
 23. M. Dragan, Funkcjonalność, grafika, technologia, "Hotelarz" 2010, nr 3, s. 36-38.
 24. A. Banach, J. Dąbkowski, Żeby gość nas polecał, "Hotelarz" 2010, nr 11, s. 36-40.
 25. Złoty trójkąt Google, www.seokrakow.pl/zloty-trojkat-google.html, 1.1.2006
 26. U. Świetlikowska, Znaczenie i specyfika produkcji żywności w gospodarstwach agroturystycznych oraz podstawy określania jej wielkości i struktury,
 27. Agroturystyka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, red. U. Świetlikowska, Warszawa 2000, s. 242-255
 28. Geneza powstania agroturystyki w Polsce, www.ecoportal.com, 1.1.2010.
 29. J. Wojciechowska, Agroturystyka - signum polskiej turystyki, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 597-606.
 30. J. Kosmaczewska, Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 225-232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu