BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Marta (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
System wsparcia dla przedsiębiorców - doświadczenia brytyjskie
Business Support Systems : British Experience
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 41-60, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Small business, Small business support, Enterprise management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę i istotę polityki wobec MSP i polityki wsparcia przedsiębiorczości, traktując je jako koncepcyjne podstawy dla działań publicznych na rzecz tworzenia nowych i wzmacniania konkurencyjności istniejących firm. W drugiej części scharakteryzowano organizację wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce. Etapy ewolucji brytyjskiego systemu wsparcia przedsiębiorców wraz z przesłankami, korzyściami i ograniczeniami poszczególnych rozwiązań, są przedmiotem trzeciej części. W podsumowaniu, sformułowano wnioski oraz zalecenia dotyczące organizacji usług biznesowych ze środków publicznych w Polsce. (fragment tekstu)

The article examines the evolution of business support systems in Britain in 1973-2006, looking at the strengths and weaknesses of individual measures and suggesting how the British experience could be used in Poland. The analysis covers a period from the launch of Britain's first government agency tasked with coordinating assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs) to a time when the government delegated responsibility for helping businesses to regional authorities. Gancarczyk quotes interviews with British civil servants and employees at the University of Cambridge Centre for Business Research (CBR), an independent private research center specialized in evaluating business support policies. Gancarczyk also uses CBR research reports, scientific papers and reports issued by public institutions. The British system for providing support to businesses is based on regional assistance, Gancarczyk says. Efforts to modify the system have included the launch of moderately decentralized structures coordinated by regional authorities and focused on financing specific services rather than institutions. This has been accompanied by a tendency to rely on well-reputed organizations and efforts to avoid an excessive number of service providers and keep red tape to a minimum. According to the author, a similar policy should be followed by those responsible for developing Poland's business support system. In particular, regional authorities should be encouraged to combine support for existing SMEs with assistance to business startups, Gancarczyk says. This would ensure the complementariness of central and regional measures, in addition to an effective monitoring and evaluation of these projects, Gancarczyk concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Beckmann I.A.M., [2007], From SME policy to entrepreneurship policy, [w:] D.B. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik, Handbook of research on entrepreneurship policy, Edward Elgar, Cheltenham.
 2. Bennett R.J., [2007], Government local and regional support for SMEs and Business Link, [w:] A. Cosh, A. Hughes (red.), British enterprise: thriving of surviving. SME growth, innovation and public policy 2001-2004, Centre for Business Research, University of Cambridge, Cambridge, s. 75-88.
 3. Bennett R.J., [2008], SME policy support in Britain since the 1990s: what have we learnt?, "Environment and Planning C: Government and Policy", 2 (26), s. 375-397.
 4. Bennett R.J., Robson PJ.A., [1999], Intensity of interaction in supply of business advice and client impact: A comparison of consultancy, business associations and government support initiatives for SMEs, "British Journal of Management", 4 (10), s. 351-369.
 5. Bennett R.J., Robson P.J.A., [2004], Support services for SMEs: Does the 'franchisee' make a difference to the Business Link offer?, "Environment and Planning C: Government and Policy", 6 (22), s. 859-880.
 6. Bennett, R.J., Robson, PJ.A., [2003], Changing use of external business advice and government support during the 1990s, "Regional Studies", 8 (37), s. 795-811.
 7. Bullock A., Cosh A., Hughes A., [2007], Finance for SMEs, [w:] A. Hughes, A. Cosh, British enterprise: Thriving or surviving. SME growth, innovation and public policy 2001-2004, Centre for Business Research, University of Cambridge, Cambridge, s. 47-57.
 8. De D., [2000], SME policy in Europe, [w:] D.L. Sexton, H. Landström (red.), Handbook of entre- preneurship, Blackwell, Oxford, Malden, s. 87-106.
 9. Deakins D., [1996], Entrepreneurship and small firms, McGraw-Hill, Londyn.
 10. Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, [2007], Economic impact study of Business Link local service, Londyn.
 11. Department of Trade and Industry, [1999], Guidance for proposals to deliver local services on behalf of the Small Business Service, Londyn.
 12. Gancarczyk M., [2009], Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) a polityka wspierania przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 2 (51-T.I), s. 265-278.
 13. Gancarczyk M., [2010], Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., [2007], Regionalne strategie innowacji w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", 1 (27), s. 88-111.
 15. HM Treasury, [2004], Devolving decision-making: 2 - Meeting the regional economic challenge: Increasing regional and local flexibility, Londyn.
 16. Komisja Europejska, [1995], Green paper on innovation, Bruksela.
 17. Komisja Europejska, [2002], A study of business support services and market failure, Bruksela.
 18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2006], Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa.
 19. Mole K.F., Hart M., Roper S., Saal D.S., [2009], Assessing the effectiveness of business support services in England. Evidence from a theory-based evaluation, "International Small Business Journal", 5 (27), s. 557-582.
 20. PACEC, [2006], Mapping of government services for small business, Small Business Service, Londyn.
 21. Pentor Research International, PAG Uniconsultant, [2007], Badanie jakości świadczenia usług przez organizacje zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 22. Pentor Research International, PAG Uniconsultant, [2006], Rozwój usług realizowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 23. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2005], Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 roku, Warszawa.
 24. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2006], Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2006 roku, Warszawa.
 25. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2008], Strategia rozwoju Krajowego Systemu Usług dla MSP, Warszawa.
 26. Smallbone D., [2002], Policy for entrepreneurship and SME development in the 21st Century, [w:] B. Piasecki (red.), Entrepreneurship and small business development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 447-458.
 27. Stevenson L., Lundström A., [2007], Dressing the emperor: The fabric of entrepreneurship policy, [w:] D.B. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik, D.B. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik, Handbook of research on entrepreneurship policy, Edward Elgar, Cheltenham, s. 108-113.
 28. Urząd Rady Ministrów, [2003], Narodowy Plan Rozwoju, Warszawa.
 29. Winiarski B., (red.), [2006], Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Wren C., Storey D.J., [2002], Evaluating the effect of soft business support upon small firm performance, "Oxford Economic Papers", 2 (54), s. 334-365.
 31. Wyginternational, IMC Consulting, PSDB, [2007], Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu