BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truskolaski Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Egzogeniczność mierników szoków technologicznych na przykładzie Polski w latach 2005-2009
Exogenous Measures of Technology Shocks as Used in Poland in 2005-2009
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 61-72, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Postęp technologiczny, Produktywność, Analiza przyczynowości
Technological progress, Productivity, Causality analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru szoku technologicznego oraz porównanie tzw. pośrednich miar szoków technologicznych, tzn. różnych wersji rozpowszechnionych przez Solowa wartości rezydualnych. Poza konwencjonalną wartością rezydualną przedstawiono skorygowane wartości rezydualne, w których, w celu ujęcia zmiennego wykorzystania czynników produkcji stosuje się aproksymację wykorzystania mocy produkcyjnych za pomocą zużycia energii elektrycznej (kapitał) oraz liczby przepracowanych godzin i liczbę wypadków w pracy (zasób pracy). Jako kryterium poprawności miary szoku technologicznego przyjęto jej niezależność (egzogeniczność) od szoków pozatechnologicznych, które mogą pojawić się w gospodarce, takich jak szoki monetarne, fiskalne oraz zewnętrzne. Artykuł podzielony jest na kilka części: w pierwszej wskazano na teoretyczne kwestie związane z wartością rezydualną, następna prezentuje dane statystyczne wykorzystane do obliczenia różnych wersji wartości rezydualnej dla Polski w latach 2005-2009, w kolejnej części przedstawione zostały wyniki testów przyczynowości Grangera, wykorzystanych do określenia, która wersja wartości rezydualnej jest lepszym miernikiem zmiany technologicznej, to znaczy cechuje się nieskorelowaniem z tzw. szokami nietechnologicznymi, takimi jak zmiany podaży pieniądza, wysokości stóp procentowych, poziomu wydatków budżetowych, a także szoków zewnętrznych reprezentowanych przez PKB głównego partnera handlowego Polski, tj. Niemiec. Artykuł kończy podsumowanie. (fragment tekstu)

The paper describes methods for measuring technology shocks and compares various indirect measures of technology shocks, including the so-called Solow residual and its modifications. Apart from the conventional Solow residual, the author uses modified indicators to illustrate changes in factors of production; he approximates productivity by analyzing electricity consumption (capital) and the number of hours worked and work accidents (labor). The main criterion used by the author to check if a technology shock measure is correct is its autonomy (exogeneity) from non-technology shocks that may occur in the economy, such as monetary shocks, fiscal shocks or external shocks. Truskolaski uses the Granger causality test to determine if each version of the residual is independent from non-technology shock variables. The test was conducted for 12 industries making up Poland's manufacturing sector in 2005-2009. The conventional residual is independent from non-technology shocks in low-tech sectors, Truskolaski says. In high- and medium-high-tech sectors, on the other hand, corrections linked with the variable use of factors of production are far more important, according to the author. In terms of independence from non-technology shocks, the best measure is a residual used to estimate changes in both factors of production, capital and labor, Truskolaski concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albergaria de Magalhâes M., [2005], Is the Solow residual a good proxy for technology shocks?, VIII Encontro de Economia da Regiâo Sul - ANPEC, SUL.
 2. Arrow K., [1962], The Economic Implications of Learning by Doing, "Review of Economic Studies", 29, No. 3.
 3. Basu S., Fernald J., Shapiro M., [2001], Productivity Growth In the 1990s: Technology, Utilization, or Adjustment?, NBER Working Paper No. 8359, NBER Cambridge, MA.
 4. Basu S., Fernald J., [1998], Why is Productivity Procyclical? Why Do We Care?, Conference on Research in Income and Wealth Papers, March.
 5. Benkard C., [1997], Learning and Forgetting: The Dynamics of Aircraft Production, Ph. D. dissertation, Yale University.
 6. Burnside C., Eichenbaum M., Rebelo S., [1995], Capital Utilization and Returns to Scale, NBER Macroeconomics Annual 1995, MIT Press, Cambridge, MA, s. 67-110.
 7. Burnside C., Eichenbaum M., Rebelo S., [1996], Sectoral Solow residuals, "European Economic Review", Vol. 40, No. 4, s. 861-869.
 8. Czyżewski A., [2002], Sprawność i konkurencyjność polskiego rolnictwa, niepublikowane opracowanie na zlecenie IERiGŻ, Warszawa, za: Kolasa M., Żółkiewski Z. (2004). Gradzewicz M., Kolasa M., [2004], Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy użyciu metody VECM, Bank i Kredyt, No. 3.
 9. Griliches Z., [1995], The Discovery of the Residual: an Historical Note, NBER Working Paper No. 5348, NBER Cambridge, MA.
 10. Hart R., Malley J., [1999], Procyclical Labour Productivity: A Closer Look at a Stylized Fact, Economica, New Series, Vol. 66, No. 264, s. 533-550.
 11. Hulten C., [1996], Quality Change in Capital Goods and Its Impact on Economic Growth, NBER Working Paper no. 5569, NBER Cambridge, MA.
 12. Hulten C., [2000], Total Factor Productivity: a Short Biography, NBER Working Paper No. 7471, NBER Cambridge, MA.
 13. Jaffe A., Newell R., Stavins R., [2000], Technological Change and the Environment, NBER Working Paper No. 7970, NBER Cambridge, MA.
 14. Jorgenson D., Griliches Z., [1967], The Explanation of Productivity Change, "Review of Journal of International Economics", Vol. 40, No. 3-4.
 15. King R., Rebelo S., [2000], Resuscitating Real Business Cycles, NBER Working Paper No. 7534, Cambridge, MA.
 16. Kolasa M., Żółkiewski Z., [2004], Total Factor Productivity and its determinants in Poland - evidence from manufacturing industries, ICT as Drivers of Development in Transition Economies, Warszawa.
 17. Nelson R., [1996], The Sources of Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 18. Paquet A., Robidoux B., [2001], Issues on the measurement of the Solow residua and the testing of its exogeneity: evidence for Canada, "Journal of Monetary Economics", Vol. 47, No. 3, s. 595-612.
 19. Romer P., [1986], Increasing Returns and Long-run Growth, "Journal of Political Economy", University of Chicago Press, Vol. 94(5), s. 1002-1037.
 20. Shea J., [1999], Accident rates, labor effort, and the business cycle, mimeo, 1992, za: R. Hart, J. Malley, Procyclical Labour Productivity: A Closer Look at a Stylized Fact, Economica, New Series, Vol. 66, No. 264, s. 533-550.
 21. Solow R., [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 70, s. 65-94.
 22. Solow R., [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", 39, s. 312-320.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu