BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie)
Tytuł
Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej
Creative Industry as an Element of Electronic Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 715-728, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Kreatywność, Innowacyjność gospodarki, Przemysł kreatywny
Digital economy, Creativity, Innovation economy, Creative industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarka elektroniczna to zaledwie wycinek gospodarki kraju i rynku detalicznego i hurtowego. Ponadto gospodarka elektroniczna i realizowane w jej obszarze transakcje kupna-sprzedaży będą odgrywały coraz istotniejszą rolę w relacjach biznesowych, czemu będzie sprzyjała sytuacja w zakresie wyposażenia w technologie informacyjno-telekomunikacyjne. W styczniu 2009 roku 92,6% przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej działalności komputery, przy czym w średnich i dużych podmiotach odsetek ten wynosił 98,3%. Wysoki odsetek przedsiębiorstw korzysta również z Internetu - dostęp ma 90,1% podmiotów. Łącze szerokopasmowe miało 58,1% przedsiębiorstw. Również przemysł kreatywny przechodzi obecnie fazę intensywnego wzrostu i rozwoju, co w połączeniu ze stale wzrastającym znaczeniem gospodarki elektronicznej daje podstawy do stwierdzenia, że w oparciu o przedstawione charakterystyki obu środowisk teza o istnieniu silnej korelacja pomiędzy oboma obszarami wydaje się być potwierdzona.(fragment tekstu)

Nowadays electronic economy is mainly characterized by a strong aspiration to create new values through the innovativeness of products and services in the area of technology. However a contemporary market puts it in front of a new challenge. In order to efficiently ensure it with a further development it is necessary to work out and implement suitable strategies. This necessity results from the fact that more and more products and services offered by electronic economy become unified and therefore the way of differing it from competitors should be perceived in other area than a product/service. Thus - taking into consideration the above statements - it is necessary to observe that the technological development itself is not sufficient to create original conceptions for the development of electronic economy whose products and services would satisfy material and non-material needs of particular people. Therefore in the author's opinion it seems reasonable to verify a hypothesis that creative industry becomes a "new" - important element in the development of electronic economy. The aim of the article is to identify dependencies, connections and inter-relationships between electronic economy and creative industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A.: Influence of organizational culture on the management in organizations, w: Globalization and its socio-economic consequences, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2012.
  2. Caves R., Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, "The Journal of Economic Perspectives" 2003, Vol. 17, No. 2.
  3. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
  4. Drab-Kurowska A., E-commerce in modern economy, 12th International scientific conference globalization and its socio-economic consequences, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2012.
  5. E-Commerce Trust Study, Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient 2011.
  6. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Klasik A., Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
  8. Schumpeter J., Teorie rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa 1960.
  9. Throsby D., Economics and culture, Cambridge University Press 2001.
  10. H. Zakrzewska-Krzyś, Potencjał sektorów kreatywnych w polskiej gospodarce, "Twój Biznes" 2011 nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu