BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Tytuł
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej
Competitiveness Factors of Tourist Enterprises Located in the Opolskie Voivodeship in the Context of the Resource Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 357-371, tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo turystyczne, Turystyka, Hotelarstwo, Biuro podróży
Competitiveness, Tourist enterprises, Tourism, Hotel industry, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono metodologiczne założenia pracy. Następne trzy rozdziały stanowią teoretyczną część artykułu, w której opisano kolejno: istotę konkurencji i konkurencyjności, model konkurencyjności firmy oparty na zasobach oraz wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki konkurencyjności biur podróży i przedsiębiorstw hotelowych z województwa opolskiego(fragment tekstu)

The competitiveness of each company is one of the basic conditions for its survival and development. This also applies to rapidly growing and increasingly competitive tourist market. One of the models that describe the company's competitiveness is used in this article concept of competitive advantage based on resources. The article attempts to identify the key factors of competitiveness of tourist enterprises located in the Opolskie Voivodeship. Three research methods are used in this study: deduction, documentary method and diagnostic survey. Dimensional extent of the study includes Opole province. Time range covers the year 2011. The results of this study indicate that the most important resources in the analyzed groups of travel agencies and hotel companies, influencing their competitiveness, are financial and human resources. Owners or managers surveyed answered that the most important instruments of competition were: price and quality of tourism products. The competitiveness of analyzed companies was gener-ally rated as high or average. This study found no links between the type of tourist enterprises and its declared competitive attributes. Final conclusions are that research should be extended to positional aspect of competitiveness and larger number of the entities from other Polish regions should be taken into account(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 18
 2. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 178.
 3. B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 116
 4. R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010, s. 20-21.
 5. M. Stankiewicz, Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, s. 127.
 6. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 20.
 7. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 22.
 8. D. Gilberth, I. Joshi, Quality management and the tourism and hospitality industry,
 9. Progress in tourism, recreation and hospitality management, red. C. Cooper, A. Lockwood, Bel-haven Press, London 1992, s. 149-162;
 10. D. Jaremen, Detreminanty i sposoby kształtowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach województwa dolnośląskiego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 32.
 11. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 112;
 12. M. Kachniewska, Konkurencyjność..., s. 87-88.
 13. D. Puciato, B. Goranczewski, A. Łoś, Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur podróży w opinii właścicieli i menedżerów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" nr 12, s. 185-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu