BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Romuald (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski północno-wschodniej
Cooperation of Tourism Enterprises in North-Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 373-386, tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Turystyka
Tourist enterprises, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest pogłębienie wiedzy w zakresie potencjału i możliwości branży turystycznej w budowaniu wspólnych struktur w północno- -wschodniej części Polski. Struktur, które w sposób mniej lub bardziej formalny są zdolne do podjęcia współpracy i dynamizowania zmian na regionalnym rynku turystycznym, w szczególności poprzez lepsze dostosowanie oferty tury-stycznej do popytu turystycznego(fragment tekstu)

The main purpose of the article is to deepen the knowledge of the potential and possibilities of the tourism industry in building common structures in north-eastern Poland. Structures, which in a way is more or less formal would be able to cooperate and new dynamics of changes in the regional tourism market, in particular through better adaptation to the needs of the tourist. The results are based on surveys that were conducted during January and February 2011. For the study 214 companies have joined the tourism sector of the northern part of Podlasie province and the eastern part of Warmia and Mazuria province(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006, s. 92 i nast
 2. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 36.
 3. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 49.
 4. J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009, s. 26.
 5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 66.
 6. P. Maskell, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, "Industrial and Corporate Change" 2001, Vol. 10, s. 921-943
 7. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2009, s. 5.
 8. B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie, Fundacja BFKK, Bialystok 2010, s. 78-79.
 9. Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 11
 10. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009, s. 17
 11. Ch. Ketels, European Clusters, w: Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions, Hagbarth Publication, 2004, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu