BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska), Łoś Agnieszka (Politechnika Opolska), Kiełbasa Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Obszary innowacyjności w wybranych hotelach Beskidu Śląskiego
The Areas of Innovation in Selected Hotels of the Silesian Beskid
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 387-398, tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Innowacje, Innowacje w usługach, Hotelarstwo
Marketing innovations, Innovations, Innovations in services, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę wielkość generowanych przychodów, należy uznać, że hotelarstwo jest najważniejszą częścią gospodarki turystycznej, w ramach której realizuje dwie ważne funkcje: bierną i czynną1. Funkcja bierna hotelarstwa po-lega na świadczeniu usług noclegowych i gastronomicznych oraz coraz szerszego zakresu usług dodatkowych. Dzięki temu możliwy jest rozwój turystyki na obszarach recepcji turystycznej. Hotelarstwo pełni również funkcję czynną, w wyniku realizacji której następuje stymulowanie rozwoju ruchu turystycznego. Usługi hotelarskie, szczególnie te świadczone przez hotele, a więc usługi hotelowe są bowiem obecnie bardzo ważnym elementem produktu turystycznego obszarów recepcyjnych. Turysta dokonując wyboru miejscowości czy regionu, do którego chce się udać, bierze zwykle pod uwagę nie tylko atrakcyjność walorów turystycznych obszaru, jego dostępność komunikacyjną czy wizerunek, lecz również zakres i standard usług świadczonych przez znajdujące się tam hotele. Duża liczba podmiotów gospodarczych znajdujących się na rynku hotelowym powoduje, że poszczególne przedsiębiorstwa starają się uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku(fragment tekstu)

Turbulent environment and the growing consumer requirements make generating innovations one of the most important ways to compete in today's hotel market. The aim of this paper is to identify key innovations‟ areas of hotel enterprises located in the Silesian Beskid. Three research methods are used in this study: deduction, documentary method and diagnostic survey. Dimensional extent of the study includes the most attrac-tive tourist towns of Beskid Śląski - Vistula and Ustroń. Time range covers the first half of 2011. The results of the studies show that product innovations are the most important type of innovation generated in the surveyed hotels. The factor that differentiates the type and number of innovations implemented is standard of hotel. Particularly clear differences regarding additional services and hotel facilities can be seen between hotels of different categories. Marketing innovations were much less important in the analyzed entities, while the organizational and process innovations did not appear at all.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Sala, Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 32-34.
  2. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 60.
  3. M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 74-81
  4. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD, Oslo 2005, s. 48
  5. R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 30-31; K. Poznańska, Innowacyjność przedsiębiorstw,
  6. Nauka o przedsiębiorstwie, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 335-339.
  7. M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu