BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki), Piech Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Produkty turystyki biznesowej w ofercie łódzkich biur podróży
Products of Business Tourism Offered by Lodz Travel Agencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 413-424, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Produkt, Biuro podróży, Turystyka biznesowa
Product, Travel agency, Business tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka biznesowa to pojecie obejmujące wszelkie podróże, których motywy związane są z wykonywaną pracą zawodową lub z interesami podróżującego. Zalicza się do nich podróże konieczne do prowadzenia pracy, mające pomóc zatrudnionemu wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie bądź będące nagrodą od pracodawcy za dobrze wykonane zadania1. Według innej definicji turystyka biznesowa (podróże służbowe) to podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wystawach(fragment tekstu)

Business tourism is a term referring to all sorts of travels that are associated with the participant‟s professional career and interests. The most popular products of bus-ness tourism are individual business trips, training tours, trade fairs, conferences as well as incentive and integration travels The burden of organizing business travels may fall to the employees of the com-pany that holds a particular event. However, more and more frequently this task is entrusted to specialized service providers such as travel agencies, tour operators, hotels or public relations companies. They arrange for suitable places and destinations as well as plan either the whole event or some aspects of it. In this article, the results of an investi-gation conducted on travel agencies in Lodz are presented. Business tourism offers were analyzed in terms of trip organization, range and cost of services, and destinations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3.
 2. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
 3. J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 109-118
 4. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s. 47.
 5. A. Jankowska, Convention Bureau Szczecin jako nowe biuro turystyki biznesowej na polskim rynku,Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 626, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 54-55
 6. T. Godlewski, Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie), Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 2008
 7. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELECT Business Service&Travel, Warszawa 2005, s. 11
 8. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3.
 9. D. Łyżwa, Organizacja pracy biura podróży, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006, s. 15.
 10. Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 12-13.
 11. J.B. Bączek, Psychologia eventów, Wydawnictwo Stageman Polska, Warszawa 2011
 12. Internetowy słownik: www.integracja.info.pl.
 13. K. Bielecki, Miasto to gra, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2008
 14. O. Nowakowska, Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy, "Homo Ludens, Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier" 2011, nr 1 (3), s. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu