BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Pomoc publiczna na rozwój sektora łączności szerokopasmowej w Unii Europejskiej w latach 2004-2010
State Aid for the Development Of Broadband Networks tn the European Union in the Years 2004-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 661-670, bibliogr. 14 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, System komunikacyjny
Public aid, Communication system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor łączności szerokopasmowej ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju, przyjmowania i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w go-spodarce. Łączność szerokopasmowa sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, wywierając wpływ na spójność społeczną i terytorialną. Komisja Europejska (dalej: Komisja) wspiera powszechną dostępność oraz rozwój usług i sieci szerokopasmowych w państwach członkowskich zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i zapisami zawartymi w licznych komunikatach. Pod koniec 2008 r. Komisja zatwierdziła Europejski plan naprawy gospodarczej wskazujący m.in. kierunki wyprowadzenia Europy z kryzysu finansowego. W planie tym podkreślono, że sieci szerokopasmowe są kluczowym elementem pobudzania inwestycji w Unii Europejskiej w sektorach strategicznych i w dłuższej perspektywie stanowić będą podstawową infrastrukturę, bez której zrównoważony wzrost gospodarczy nie będzie możliwy. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present regulations, conduct a review and analyze the structure of state aid granted in the EU Member States. Properly used, state aid is an effective tool contributing to the development of the broadband networks in the EU. However it should be used cautiously so as not to cause crowding out private investment and not to make distortion of competition and trade between Member States. This ensures the maximization of consumer welfare, as reflected in lower prices and better quantity and quality access to services provided by broadband networks. Improving access to essential means of communication, state aid allows all actors involved in society to ensure freedom of expression and enhance economic cohesion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, Brussels 26.11.2008.
 2. A European Information Society for growth and employment - i2010, Commission of the European Communities, Brussels 01.06.2005.
 3. An information society for all: eEurope 2005, Commission of the European Communities, Brussels 28.05.2002.
 4. Bridging the Broadband Gap, Commission of the European Communities, Brussels 20.03.2006.
 5. Community Guidelines for the application of state aid rules in relation to rapid deployment of broadband networks, Official Journal of the European Union, C 235/04, 30.09.2009.
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyja-jącego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 03.03.2010.
 7. Europejska agenda cyfrowa, Komisja Europejska, Bruksela 26.08.2010.
 8. Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych, Komisja Europejska, Bruksela 20.09.2010.
 9. Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T., Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 10. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 16. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 11. Regulation (EC) No 473/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and Regulation (EC) No 1290/2005 on the financ-ing of the common agricultural policy, Official Journal L 144, 9.6.2009.
 12. State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: A roadmap for state aid reform 2005-2009, Commission of the European Communities, Brussels 07.06.2005.
 13. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115/2008, 9.5.2008.
 14. Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz. Urz. UE 2006, C54/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu