BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanowski Adam Edward (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Popyt na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim
The Demand for Tourist Attractions in the Podlaskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 509-521, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyczne atrakcje
Tourist demand, Tourist attraction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania przygotowanego w konwencji opisowo-indukcyjnej jest dokonanie przeglądu literaturowego dotyczącego pojęcia "atrakcje turystyczne" oraz uporządkowanie podziału atrakcji turystycznych. Zaproponowano też i omówiono autorską koncepcję klasyfikacji atrakcji turystycznych. W drugiej części artykułu skupiono się na przedstawieniu najważniejszych atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, które były przedmiotem badań własnych autora przeprowadzonych w latach 2008-2010.Badania przeprowadzone przez autora dowiodły, że turyści najbardziej cenią sobie: Puszczę Białowieską z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, Bagna Biebrzańskie z Muzeum Twierdza Osowiec, spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, Narwią, Biebrzą i innymi rzekami województwa podlaskiego, kuchnię regionalną, kolejki wąskotorowe w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Augustowskiej oraz Pałac Branickich w Białymstoku.(fragment tekstu)

In first part of the article the author performed the literature review in the range of defining the notion of touristic attractions and he presented the author's classification of these attractions. In second part of the study, on the basis of own investigations, the most important touristic attractions of Podlaskie Viovodeship were presented which constitute the basic potential in the development of touristic products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Goodall, The dynamics of tourism place marketing, w: Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, London 1990.
 2. Z. Jovicić, Turisticka geografija, Naućna Kniga, Belgrad 1981, s. 25.
 3. R. Davidson, Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 2-4.
 4. Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2003, s. 90.
 5. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 27.
 6. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001, s. 101.
 7. J. Swarbrooke, The development and management of visitors attractions, Butterworth- -Heinemann, Oxford 1995, s. 23.
 8. A.E. Szczepanowski, Problem kształtowania ładu przestrzennego w metropoliach, w: Metropolie. Problemy rozwoju, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 61.
 9. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 204-234.
 10. T. Dziedzic, Badania ankietowe profilu społecznego turystów odwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne), raport z badań, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 10.
 11. Z. Kruczek, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, w: Kultura i turystyka. Razem, ale jak, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009, s. 71.
 12. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu