BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromek Adam R (Politechnika Śląska)
Tytuł
Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru
Decomposition of the Curve of the Number of Tourism Area Visitors and Its Implementation to Measure of the Tourism Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 523-535, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka
Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza publikacja ma na celu scharakteryzowanie zagadnień teoretycznych prowadzących do zaproponowania autorskiej metody identyfikacji faz rozwoju obszaru turystycznego. Autor dokonuje dekompozycji krzywej dotyczącej liczby odwiedzających obszar turystyczny, a następnie określając punkty wspólne z innymi koncepcjami ewolucji obszaru turystycznego, wskazuje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.(fragment tekstu)

The article describes decomposition the curve of the visitors of the tourism area, and indicates the points in common with other concepts of the tourism area evolution. In this way, attempts to identify their practical use. The subject of this work is to characterize the theoretical issues underlying the proposed method of the identification of tourism area development phases.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Oppermann, What is new with the resort cycle?, Comment, "Tourism Management" nr 19, vol. 2, Elsevier 1998, s. 179-180.
 2. R.W. Butler, The Concept of the Tourism Area Cycle Evolution: Implications for Management of Resources,The Canadian Geographers, Vol. 24/1, Canada 1980, s. 512.
 3. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. A.R. Szromek, Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R.W. Butlera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach Nr 54, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2010, s. 313-330.
 5. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 309.
 6. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 316.
 7. S. Lundtorp, S. Wanhill, Time Path Analysis and TALC Stage Demarcation, w: The tourism area life cycle, red. R.W. Butler, vol. 2 Conceptual and Theoretical Issues. Chanel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto 2006, s. 146.
 8. S.C. Plog, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 1974, nr 14, s. 55-58.
 9. S.C. Plog, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 2001, nr 42, s.13-24.
 10. S. Lundtorp, S. Wanhill, The resort lifecycle theory. Generating Processes and Estimation, "Annals of Tourism Research" 2001, vol. 28, no. 4, s. 947-964.
 11. W. Moore, P. Whitehall, The tourism area lifecycle and regime switching models, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 1, s. 112-126.
 12. S. Cole, A logistic tourism model. Resort Cycles, Globalization, and Chaos, "Annals of Tourism Research" 2009, vol. 36, no. 4, s. 689-714.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu