BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalech Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie wizerunku miejsc w kreowaniu popytu turystycznego
The Meaning of a Place Image in Creating Tourist Demand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 549-561, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyczne atrakcje, Wizerunek miasta
Tourist demand, Tourist attraction, City image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wizerunek miejsc stał się jedną z najpotężniejszych broni marketingu. S. Baloglu i K.W. McCleary twierdzą, że istnieją trzy rodzaje wizerunku: poznawczy, afektywny i ogólny. Pierwszy odnosi się do przekonań i wiedzy osób na temat atrybutów fizycznych miejsca docelowego. Drugi budowany jest na bazie emocji w stosunku do cech i otoczenia, a trzeci - ogólny - jest połączeniem tych dwóch. Każdy z nich kształtowany jest przez wiele czynników i podmiotów, takich jak: atrakcje turystyczne, zasoby naturalne, ludzie, firmy, zagospodarowanie i inne. Stworzenie pozytywnego, silnego, rozpoznawalnego i niepowtarzalnego ogólnego obrazu pozwala na skuteczne pozycjonowanie jednostki terytorialnej na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a tym samym wskazuje na potrzebę zróżnicowania strategii marketingowych w taki sposób, aby były one dostosowane do poszczególnych segmentów rynku. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja i wskazanie związków, jakie występują pomiędzy wizerunkiem miejsc a czynnikami mającymi wpływ na decyzje konsumentów dotyczące wyboru destynacji turystycznej. (fragment tekstu)

An increase in tourism movement and in the meaning of tourist sector in the economy of numerous countries contributed to harsher competition on this market. Local government units started to notice the significance of a positive, distinctive and properly profiled image in order to compete more effectively for limited resources (e.g. tourists, investments). In this work an attempt was made at identifying factors which determine consumers' decisions and behaviours concerning tourist destinations. Moreover, the analysis of the influence of negative events on tourist movement was made. Information and numerical data included in the article show how significant it is for local government units to present a desired image. Additionally, it was indicated how necessary it is to elaborate anti-crisis procedures at the national, regional and municipal levels which would make it possible to counteract the occurring unfavourable phenomena as quickly as possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T.T. Hung, I.E. Schneider, W.C. Gartner, Image of Vietnam Held by US Tourists: Initial Inquiry, "Asia Pacific Journal of Tourism Research" 2006, nr 11(2), s. 147-159.
 2. S. Baloglu, K.W. McCleary, A model of destination image formation, "Annals of Tourism Research" 1999, nr 26(4), s. 868-897.
 3. 4 M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 163-180.
 4. C.G.Q. Chi, H. Qu, Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach, "Tourism Management" 2008, nr 29(4), s. 624-636.
 5. G. Prayag, Tourists' Evaluations of Destination Image, Satisfaction, and Future Behavioral Intentions - The Case of Mauritius, "Journal of Travel & Tourism Marketing" 2009, nr 26, s. 836-853.
 6. P. Naidoo, P. Ramseook-Munhurrun, R. Durbarry, Tourists' Perspective of the Brand Image of Mauritius, "International Journal of Management and Marketing Research" 2010, nr 3(3), s. 95-106.
 7. J. Bigne, M. Sanchez, J. Sanchez, Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: Inter-relationships, "Tourism Management" 2001, nr 22(6), s. 607-616.
 8. H.J. Gibson, Ch. Xueqing Qi, J.J. Zhang, Destination Image and Intent to Visit China and the 2008 Beijing Olympic Games, "Journal of Sport Management", 2008, nr 22(4), s. 427-450.
 9. H. Hughes, Olympic tourism and urban regeneration, "Festival Management and Event Tourism" 1993, nr 1(4), s. 157-162.
 10. S.S. Kima, A.M. Morrsion, Change of images of South Korea among foreign tourists after the 2002 FIFA World Cup, "Tourism Management" 2005, nr 26(2), s. 233-247.
 11. K-S. Chon, Tourism destination image: Marketing implications, "Tourism Management" 1991, nr 12(1), s. 68-72.
 12. W.C. Gartner, J. Shen, The impact of Tiananmen Square on China's tourism image, "Journal of Travel Research" 1992, nr 30(4), s. 47-52.
 13. A. Milman, A. Pizam, The role of awareness and familiarity with a destination: The Central Florida case, "Journal of Travel Research" 1995, nr 33(3), s. 21-27. A. Panasiuk, Założenia koncepcji marki turystycznej, "Marketing i Rynek" 2004, nr 8, s. 2-6.
 14. D. Mazursky, Past experience and future tourism decisions, "Annals of Tourism Research" 1989, nr 16(3), s. 333-344.
 15. C. Min Han, Country Image: Halo or Summary Construct?, "Journal of Marketing Research" 1989, nr 26(2), s. 222-229.
 16. S. Sönmez, Y. Apostolopoulos, P. Tarlow, Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism, "Journal of Travel Research" 1999, nr 38(1), s. 13-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu